2. ELLENŐRZÉS ESETÉN

Bármilyen hatósági személy érkezik az üzletbe ellenőrzést végezni, a következő iratokat és adatokat szükséges tőle bekérni:

 • A nevét.
 • Az Igazolványát és annak számát.
 • Milyen szervtől érkezett.
 • Milyen témában óhajt ellenőrzést végezni.

Miután ez megtörtént, haladéktalanul értesíteni kell a Cég Ügyvezető Igazgatóját, Vartek Katalint, illetve a Pénzügyi Munkatársat minden információról. A további teendőket velük egyeztetve, az irodai kolléga megérkezését megvárva kell végrehajtani. NAGYON FONTOS: a Pénzügyi Munkatárs helyszínre érkezéséig TILOS bármilyen adatot, iratot átadni a hatósági képviselőnek! Az ő jelenléte elengedhetetlen az ellenőrzés idején, felkészültsége által tudjátok elkerülni az esetleges félreértéseket, félremagyarázásokat. Amennyiben az odahívott Kollégáról érdeklődnek, a következőt mondhatjátok: „A kolléga jelenleg házon kívül van, felhívom, és perceken belül visszaérkezik az Üzletbe. Addig hadd kínáljam meg egy pohár vízzel. ”

Fontos, hogy határozott, de kedves magatartást tanúsítsatok. Biztosítsátok az ellenőröket segítőkészségetekről, hiszen Ők is csak a munkájukat végzik.

KIEMELTEN FONTOS betartani az alábbiakat:

 • Bármilyen kérdésre, amely a „Mikor, Hogyan, Hol, Mennyit, Kitől” témaköröket taglalja, konkrét válasz adása SZIGORÚAN TILOS! Bármilyen információt közöltök az ellenőrzést végző személlyel, soha ne konkretizáljatok, törekedjetek rövid, tömör választ adni, ügyeljetek a következő kifejezések használatára:
  • Úgy emlékszem
  • Azt hiszem
  • Talán
 • Csak arra adható válasz, amit az ellenőrzést végző személy kérdez! Ettől eltérő információk átadása TILOS!
 • Hangsúlyozzuk, hogy a fentiek betartása NAGYON FONTOS a félreértések, illetve az azokból esetlegesen származó egyéb kellemetlenségek elkerülése végett!
 • Elengedhetetlen a hivatalos dokumentumok pontos hollétének és annak tartalmának ismerete, aktualitásának folyamatos ellenőrzése, ami a Pénztáros Kolléga feladata. Hiányzó munkaszerződések, vagy lejárt orvosi alkalmasságik esetén az illetékes irodai munkatársat azonnal értesíteni kell, aki haladéktalanul pótólni köteles ezeket.

Amennyiben az eseményről jegyzőkönyv készül, kötelezően el kell olvasni, mielőtt a Cég képviselője lepecsételi és aláírja. Eltérő vélemény esetén, minden jegyzőkönyvön van lehetőség a leírni a saját észrevételeinket. Saját példányunkat napi anyaggal fel kell küldeni az irodába.

Amennyiben bármilyen közműtől (ELMŰ leolvasás, stb.) vagy egyéb szolgáltatótól érkezik munkatárs (Klíma-Express, biztonsági kapu szervíz, stb.), az eljárás ugyanaz:

 • A Pénztáros Kolléga köteles az igazolványt elkérni, valamint megkérdezni a fent említett fontos részleteket.
 • Ezt követően egyeztet Vartek Katalinnal és a Pénzügyi Munkatárssal.
 • Miután engedélyt kapott, elkíséri a leolvasást végző személyt a leolvasandó órához, a munkavégzés helyszínére, stb.

NAGYON FONTOS, hogy ezen személyek harmadik személynek minősülnek, egyedül hagyni az üzlet csak a Cég munkatársai által használt helyiségeiben SZIGORÚAN TILOS! Amennyiben munkalap készült, a saját példányunkat napi anyaggal fel kell küldeni.

 

Jelen körlevél visszavonásig érvényes.

Jelen körlevél egyes rendelkezéseinek változása esetén új körlevél kerül kiadásra. Az új, ebben a témában kiadott körlevélben nem szabályozott esetekben az eredeti körlevélben leírtak az érvényesek és irányadóak.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post