20. SZÁLLÍTÓLEVELEK KEZELÉSE

Kedves Munkatársak!

Belső áthelyezések esetén a szállítólevél nyomtatása és mentése során az alábbiak szerint kell eljárni:

  • Az Indító fél lementi a szállítólevelet az indító alegység mappájába, majd kinyomtatja azt 1 példányban, mely példány a termékkel együtt mozog. A nyomtatást követően a szállító levelet ellenőrzi és aláírja.
  • Ezt követően a termék(ek) a szállítólevél kísértében át kerülnek a fogadó félhez.
  • A fogadó fél köteles tételesen ellenőrizni, hogy a szállítólevélen szereplő termékek megérkeztek, majd aláírja a szállítólevelet, melyet a napi anyaggal felküld az irodába.
    Eltérés esetén, azt jelezni kell a szállítólevélen írásos formában.

 

Fotózásra való elvitel esetén továbbra is 3 példányt kell nyomtatni az alábbiak szerint:

  • 1. példány: az indító üzletnél papíralapon mindkét fél által aláírva és lefűzve
  • 2. példány: a stylistnál a termék(ek)kel együtt papíralapon mindkét fél által aláírva
  • 3. példány: felküldve az irodának papíralapon mindkét fél által aláírva

Jelen körlevél visszavonásig érvényes.

Jelen körlevél egyes rendelkezéseinek változása esetén új körlevél kerül kiadásra. Az új, ebben a témában kiadott körlevélben nem szabályozott esetekben az eredeti körlevélben leírtak az érvényesek és irányadóak.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post