21. KÜLSŐS BIZTONSÁGI KOLLÉGÁK AZ ÜZLETEKBEN

Kedves Kollégák!

2018. december 13-tól az üzletekben külsős biztonsági kollégák segítik a bolt munkáját.

A biztonsági kollégák harmadik személynek minősülnek, így velük semmilyen céges információ nem osztható meg. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem lehet kialakítani velük baráti hangulatú munkakapcsolatot, viszont minden üzleti titkot, a napi forgalmat, és egyéb olyan információt, mely harmadik féllel nem megosztható, bizalmasan kell kezelni.

A biztonsági kollégák hétfőtől szombatig 12:00 órától 20:00 óráig dogoznak az üzletekben, vasárnap 13:00 órától 19:00 óráig.

Alább olvasható feladatok csak és kizárólag a KÜLSŐS BIZTONSÁGI KOLLÉGÁKRA vonatkozik. A Le Soleil Kft. alkalmazásában álló bolti eladókra, akik biztonsági pozícióban vannak, a korábbi biztonsági körlevél vonatkozik.

 BIZTONSÁGI KOLLÉGÁK FELADATAI:

 • A biztonsági kollégáknak kötelességük ellenőrizni a termékeken található biztonsági etikettek meglétét és megfelelő módon történő rögzítettségét.
 • A biztonsági kollégáknak kötelességük ellenőrizni, hogy a falakon lévő üres helyek feltöltésre kerültek-e.
 • A biztonsági kollégáknak kötelességük vezetni a jelenléti ívet, melyet alá is kell írniuk (saját magukat kell beírják és aláírni)
 • A biztonsági kollégák este 20:00-kor, illetve vasárnap 19:00-kor a műszak végeztével hazamehetnek.
 • A biztonsági kollégáknak kötelességük maguk helyett embert biztosítani a pozíciójukba, ha elhagyják a helyüket (esznek, elmennek a mellékhelyiségbe, stb), továbbá kötelesek tájékoztatni a műszakvezetőt
 • Ellenőrzi a biztonsági kapu működését, illetve a kirakati jelzőberendezéseket is (reggel, napközben és este)
 • Ellenőrzi a kordon megfelelő távolságát, a biztonsági kapuhoz képest mindig egy arasznyira kell elhelyezni a kordont.
 • Ellenőrzi, hogy a kirakatban lévő (vásárló számára elérhető) termékek megfelelően vannak-e rögzítve. (reggel, napközben és este)
 • Ellenőrzi, hogy minden terméken a megfelelő áruvédelmi etikett van és azok megfelelően vannak rögzítve.
 • Felügyeli, hogy minden termék a helyén legyen (aminek a falon, vagy az üvegpolcon kell lennie, az ne legyen az asztalon és fordítva)
 • Ellenőrzi, hogy az eladás utáni töltés esetén az újonnan kikerült termékek is el vannak látva áruvédelmi etikettel. Amennyiben a falon a töltés után is üres helyek maradtak, úgy azonnal informálódni kell az üres helyek miértjéről (hibás termék / fotózásra elment / áru eltétel / etc…)
 • Amennyiben egy vásárló üdítővel, vagy kávéval érkezik az üzletbe, úgy megkéri öt, hogy az erre kijelölt asztalra tegye le. Amennyiben a vásárló fagylalttal szeretne bejönni az üzletbe, úgy illedelmesen megkéri, hogy a fagylalt elfogyasztása után jöjjön be az üzletbe.
 • Vásárlók folyamatos figyelése:
  • Testbeszéd
  • Zavart mozgás, nyitott táska stb.
 • Amennyiben az üzletben tartózkodó vásárlók létszáma eléri azt a számot, amikor már a biztonsági kolléga nem tudja átlátni a terepet, azt nem tartja biztonságosnak, akkor a forgalom és a biztonság szerinti legoptimálisabban felmérve a helyzetet, ki kell tennie a kordont és meg kell kérnie a bejönni szándékozó vásárlókat, hogy néhány percet várakozzanak. (A Cashier / Store Managerrel folyamatosan egyeztetve)

Gyanús személy esetén azonnal be kell zárni a kordont, és kézjelzéssel jelezni a munkatársaknak, hogy figyeljék, kövessék azt a személyt!!

 • Figyeli és ellenőrzi, hogy a dolgozók személyes tárgyaikat, telefonjaikat nem tárolhatják az eladótérben.
 • Lopás esetén a vezetőt és a tulajdonost azonnal értesíteni kell és az ügyben jogszerűen eljárni.
 • Amennyiben az esti zárásnál a raktárkészletben hiány mutatkozik, köteles a munkatársak táskáját ellenőrizni és tájékoztatni Vartek Katalint a történtekről.

A biztonsági kollégáknak kötelességük megismerni a szerveren található LOPÓSOK mappában található személyeket, hétről hétre megnézni a fotókat és a videókat.

Jelen körlevél visszavonásig érvényes.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post