24. DEPO ALEGYSÉG HASZNÁLATA ÉS DEPO HASZNÁLATI RENDJE

Kedves Munkatársak!

Pénztárosaink jogosultak belépni a DEPO alegységbe.

Mivel a téli szezonban az üzleteinkben kevesebb napszemüveg érhető el, így előfordulhat, hogy a DEPO készleten található olyan szemüveg modell, amit a vásárló keres/szeretne. Ezért fontos, hogy azokon a napokon, amikor DEPO-s Munkatárs nem dolgozik, a DEPO készletet is lássák a pénztárosok és adott esetben onnan helyezzenek át árut az üzletük készletére, ahol aztán eladásra kerül.

Fontos, hogy a DEPO alegységre történő belépést csak és kizárólag az a személy használhatja, aki a belépésre jogosultságot és engedélyt kapott, továbbá csak és kizárólag az alábbi célból lehet használni:

  • DEPO napszemüveg készletet nézni
  • DEPO alegységről napszemüveg áthelyezést indítani

Amennyiben egy termékből van DEPO készleten és át kell helyezni az üzlet készletére, az áthelyezés az alábbi szabályok szerint kell, hogy történjen:

Áthelyezés Váci:
  1. A Váci pénztáros lemegy a DEPO-ba a termékért, elindítja az áthelyezést és telefonon megkéri az irodában dolgozó kollégát (Kővári Juditot, amennyiben Ő nem tudja ezt megtenni, Ilykó Krisztinát), hogy fogadja a termék áthelyezését. 
  2. A Váci pénztáros lemegy a DEPO-ba a termékért, elindítja az áthelyezést és megkéri a program belépő kóddal rendelkező másik kollégát, hogy fogadja a terméket.

    Utóbbi esetben (tehát ha az egyik fél NEM irodai munkatárs), akkor a nyomtatott szállítólevélre mind az indító mind a fogadó fél köteles ráírni a nevét nyomtatott nagy betűvel, valamint köteles a neve alatt aláírni is!

Fontos: A fenti folyamatok, valamint a belépés DEPO alegységre csak és kizárólag olyan napokon történhetnek, amikor DEPO-s kolléga nincs. Ellenkező esetben mindig a DEPO-s kolléga segítségét kell kérni, Ő keresi meg a terméket a saját készletén és Ő indítja az áthelyezést.

Amennyiben a DEPO-s kolléga nélkül történik áthelyezés, a termékkel járó minden kiegészítőt, tokot, szertifikációt is a termékkel együtt kell mozgatni!

Használati rend:

- Csak adott napi pénztárosi pozíciót betöltő kolléga léphet be.

- Depo raktár ajtaját zárva kell tartani, ha nincs bent senki.

Jelen körlevél visszavonásig érvényes.
A változtatás jogát fenntartjuk.

Jelen körlevél egyes rendelkezéseinek változása esetén új körlevél kerül kiadásra. Az új, ebben a témában kiadott körlevélben nem szabályozott esetekben az eredeti körlevélben leírtak az érvényesek és irányadóak.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post