29. UTASÍTÁS / TOLVAJOK TÍPUSAI ÉS KEZELÉSÜK

UTASÍTÁS

TÉMA: TOLVAJOK TÍPUSAI ÉS KEZELÉSÜK

 • ALKALMI RABLÓK/ AMATŐRÖK

Csak akkor lopnak, ha lehetőség nyílik rá.

Pl.: Olyan esetekben, mikor könnyű elvenni a terméket és távozni.

 • Amikor nem néz rájuk senki.
 • Amikor senki nem áll az ajtóban.
 • Amikor a termék könnyen elérhető.

Általában, ha figyelitek őket, láthatjátok rajtuk, hogy idegesek, és feszülten figyelik a környezetüket, igyekszenek minél kisebb feltűnést kelteni, és elvegyülni. Ha megkaparintják a napszemüveget, szinte azonnal távoznak. Az esetek többségében a nap második felében jönnek be az üzletbe. Legtöbbször délután 5 és 8 között érkeznek, de előfordul, hogy délután egy és négy között bukkannak fel.

PÉLDA:

A Polaroid tolvaj (2017-05-15, 15:15)

Amint a videón is látható, belép az üzletbe, körülnéz, gyorsan elveszi a szemüveget, és már távozik is.

A Happy Socks tolvaj (2017-11-08, 16:30)

 

 • PROFIK

A “legveszélyesebb” kategória. Ezek az emberek nagyon értik a dolgukat. Mindig konkrét tervük és stratégiájuk van. Ahogy a tapasztalatok is mutatják, a napszak nem fontos számukra. Ők két típusra bonthatók: egyéni és csoportos elkövetőkre.

ERŐSSÉGEK:

 • Mesterien vonják el a figyelmet. Előfordul, hogy arra kérik az eladót, hozzon egy terméket az üzlet másik feléből, hogy kikerüljenek a látóteréből. Ez remek alkalmat ad nekik arra, hogy kicseréljék egy másikkal, levegyék a csipogót, vagy leszedjék az árat.
 • Kíváló időérzék. Ez azt jelenti, tervük minden lépésénél tudják, mennyi időre lesz szükség a végrehajtáshoz. A gyakorlott bolti tolvajoknál ez csupán néhány másodperc.
 • Önbizalom: semmitől nem félnek, mert ők irányítják a beszélgetést, tudják, hogy mire kell figyelniük és mere kell nézniük.
 • Kézügyesség. Kicserélnek napszemüvegeket, leveszik a csipogókat akár saját zsebükben, majd lerakják az asztalra- mindezt nagyon gyorsan és diszkréten. Néha még a felvételeken is nehéz kiszúrni.

PÉLDA: 

A Dior tolvaj (2019-09-23, 13:07)

Az egyik “legjobb”, aki valaha járt az üzletben és néhány napja bukkant fel. A csoport videói között láthatjátok a precízen kivitelezett rablását. Úgy lépett be a boltba, akár egy hétköznapi vásárló. Jó megjelenésű, mosolygós, udvarias. Amint kollégánk hátat fordított neki, hogy az üzlet másik részéről vigyen egy terméket neki, ő kapott az alkalmon, és kicserélt két szemüveget a falon, hogy az általa kiszemelt darabot könnyebben eltehesse. Ezután még elcsevegett vele, majd mikor újra látótávolságon kívül volt, levett egy napszemüveget és a zsebébe csúsztatta, ahol egy kezével le tudta szedni róla a csipogót, miközben továbbra is kedélyesen elbeszélgetett.  Így építette fel sikeres rablását lépésről lépésre, anélkül, hogy bárki is gyanakodott volna rá.

 • “A Ray-Banes” (2017-06-21, 18:05)
 • “Fendis öregember” (2018-08-04, 14:02)

MEGOLDÁS

Még a legjobb tolvaj sem képes úgy lopni, ha a bolti eladók árgus szemekkel figyelik. Főleg, ha egyszerre többen tesznek így. Természetesen az üzlet olykor túl zsúfolt ehhez, de több rablás esett már meg úgy, hogy csak egy-két vevő tartózkodott odabent. Ezért fontos, hogy mindig tartsátok a szemkontaktust egymással, amikor vásárlók vannak az üzletben, illetve legyen valaki az ajtóban. Próbáljatok úgy elhelyezkedni, hogy együtt minden részt belássatok.

 • CSOPORTOS TOLVAJOK

A statisztikák szerint inkább a nőkre jellemzőbb, hogy csapatban vagy párban “dolgoznak”. A stratégiájuk mindig ugyanaz: egyikük ellopja a kiszemelt terméket, míg a másik elvonja a figyelmet és leköti a személyzetet. Az ilyen bűnözők attól sem riadnak vissza, hogy kisgyerekeket használjanak fel a bűnelkövetéshez. Bevonhatják családjukat, barátaikat is. Az egy csapatba tartozó rablók gyakran igyekszenek elhitetni, hogy nem is ismerik egymást.

PÉLDÁK

 • A “Prada csapat” már kétszer járt nálunk. 2017-05-26-án 18:15-kor és 2017.05.29-én, 15:50 perckor.
 • A “Ray- Ban család” 2015-09-17-én, 16.50-kor
 • Két lány a Mülleres hűtőtáskával. 2019.05.22-én, 14:45-kor. Ők az alumínium bélést használták fel arra, hogy leárnyékolja a csipogót, mikor kilépnek vele a bolt kapuján.

 

 • A MENTÁLIS PROBLÉMÁKKAL KÜZDŐK

A tolvajok egyik legfurcsább csoportja. Sosem lehet tudni, mi viszi rá őket, hogy lopjanak. Nem feltétlenül azért rabolnak, hogy pénzt szerezzenek, néhányan csak nem képesek leállni az adrenalinlöket miatt, amit akkor éreznek, ha nem kapják el őket. De ezektől eltérő okaik is lehetnek.

PÉLDA

Amint azt korábban is észrevehettétek, van egy “visszatérő vendégünk”, aki már 2015 óta nehezíti meg mindennapjainkat. Kollégáink professzionális hozzáállásának köszönhetően csak ritkán volt sikeres. Az alábbi felvételeken láthatjátok, hányszor próbálkozott nálunk lopással.

 • 2015-03-09, 19:04
 • 2016-08-25, 16:36
 • 2016-05-21, 19:54
 • 2016-04-23, 18:30
 • 2016-05-26 19:42
 • 2016-08-08, 19:06
 • 2019-09-18, 19:28

MEGOLDÁS

Ahogy a profi tolvajoknál, itt is kiemelten fontos, hogy kommunikáljatok, és úgy próbáljatok helyezkedni, hogy a lehető legjobban rálássatok az üzlet belső terére. A vevőket tartsátok szemmel, és legyetek óvatosak!

 

INSTRUCTIONS

TOPIC: TYPES OF THIEVES AND HOW TO DEAL WITH THEM

 

 • SITUATIONAL THIEVES/AMATEURS

Steal only if there is an enabling environment.

 E.g. it is easy to take sunglasses and leave the store:

 • there is no one is looking at him/her
 • no one at the door
 • the product can be reached easily.

Usually, if you look carefully you can see that they are nervous and watching their surroundings, trying not to attract any attention and to blend in. As soon as they get the sunglasses they leave almost immediately. In most cases they prefer to come to the shop in the second half of the day. More often from 5 pm to 8 pm. Less often from 1 pm to 4 pm.

EXAMPLE:

Polaroid thief (2017-05-15, 3:15 pm)

On the video you can see that he enters the shop, checks the surrounding, quickly takes sunglasses and leave.

Happy Socks thief (2017-11-08, 4:30 pm)

 

 • PROFESSIONALS

The most “dangerous” category. These guys know exactly what to do. They always have a certain strategy and plan. From our experience, the time of the day doesn’t really matter. They conditionally divided into two groups: SOLITARIES and GROUP thieves.

Solitaries might also be called “jewellers”.

STRENGTHS:

 • Good at manipulating your attention. Might ask to show him/her sunglasses from another half of the store so you don’t have him in your field of vision. That gives them an opportunity to steal, take off the chip and the price tag.
 • Perfect feeling of time. That means, they know exactly how much time do they need to do actions described above. For experienced shoplifters it takes literally seconds.
 • Self-confidence. They fear nothing because they control the whole conversation, knowing exactly what are you supposed to be thinking about and where to look.
 • Sleight of hand. Changing sunglasses, taking off price tags in their pockets, putting chips on tables – they do everything fast and discreetly. Sometimes, it is hard to notice even on video.

EXAMPLE:

The Dior thief (2019-09-23, 1.07 pm)

 One of the “best” stealers we have ever had at out boutique has visited us few days ago. You can watch his master-piece here in our group videos. He entered the shop as a normal customer. Good-looking, smiley, polite. He caught the moment when our colleague was busy with getting sunglasses from other part of the store and was not seeing him, at that moment he inverted two pairs on the wall, so the one he chose was placed more comfortably to take it. After that he had a small talk with the worker and the next time she didn’t see him he took that pair of shades and put it in the pocket, where he could take off the chip easily with one hand while keep talking to the shop manager. This is how step by step he succeeded and left peacefully without even getting suspected.

 • “The Ray-Ban guy” (2017-06-21, 6:05 pm)
 • “Fendi old man” (2018-08-04, 2:02 pm)

SOLUTION:

Not even the best of the best can steal anything if him/her has being watched by assistants. Preferably, by several at once. Of course, sometimes it gets busy and crowded at the store, however, not all of the situations happen when the store is full. So, always make an eye contact with each other, whenever there are clients at the store, keep at least one person at the door and one at the cash desk. Try to cover all three places at the store.

 • GROUP THIEVES

According to statistics women are more likely to “work” in groups or couples. The strategy is always the same: one is stealing, the other distracting attention, controlling the staff. The criminals from these category don’t even disgusted by using children in their scams. It might be a big family, couple of friends, group of people. Often, the stealers from one “team” pretend they don’t know each other. So, few of them again distracting attention and controlling the situation, while the “stranger” does all the job.

EXAMPLES:

 • The “Prada Team” visited us twice.

2017-05-26, 18:15 and again 2017.05.29, 3:50 pm

 • “The Ray-Ban Family” 2015-09-17, 4.50 pm
 • Two ladies with Müller plastic bag. 2019-05-22, 2:45 pm. They were more creative and had a bag with “surprise” in it. Alumni paper blocks the signals of chip when they cross the magnetic gates.

 • PEOPLE WITH PSHYCOLOGICAL ABNORMALITIES

A completely different category of thieves. You can never know what motivates them to do what they do. They are not necessarily steal to get some profit from it, but some of them just cannot stop or they enjoy the process because of adrenaline they get and the feeling they were or were not caught. There are plenty of possible reasons.

EXAMPLE:

As you might have already guessed it is about our “dearest regular client”. He keeps “visiting” us since 2015. Thankfully to our colleagues who react professionally, he doesn’t always succeed. Below you can find the list of dates when he tried to “shop” at our boutique.

 • 2015-03-09, 7:04 pm
 • 2016-08-25, 4:36 pm
 • 2016-05-21, 7:54 pm
 • 2016-04-23, 6:30 pm
 • 2016-05-26 7.42 pm
 • 2016-08-08, 7:06 pm
 • 2019-09-18, 7:28 pm

SOLUTION:

Not even the best of the best can steal anything if him/her has being watched by assistants. Preferably, by several at once. Of course, sometimes it gets busy and crowded at the store, however, not all of the situations happen when the store is full. So, always make an eye contact with each other, whenever there are clients at the store, keep at least one person at the door and one at the cash desk. Try to cover all three places at the store.

 

Jelen körlevél visszavonásig érvényes.

Jelen körlevél egyes rendelkezéseinek változása esetén új körlevél kerül kiadásra. Az új, ebben a témában kiadott körlevélben nem szabályozott esetekben az eredeti körlevélben leírtak az érvényesek és irányadóak.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post