52. TERMÉKEK KIADÁSA FOTÓZÁSRA

Kedves Kollégák!

Belsős fotózások esetén az alábbiak szerint kell eljárni:

 • Termékek összeválogatása DEPÓ, vagy a Cashier / Store Manager által a fotózást megelőző napon 15:00 óráig.
 • A termékeket az üzlet raktárosa, vagy a Cashier / Store Manager válogatja össze az aktuális üzlet raktárjában a fotózást megelőző napon, ugyanitt történik a termékek összecsomagolása is.
  • Sun and Eye: Középsö pince raktárrész
 • A termék átadást és átvételt végző személy egyaránt felelős a kiadott termékekért.
 • A raktáros, illetve Cashier / Store Manager feladatai:
  • Minden egyes termék minőségét ellenőrzi
  • Minden terméket csomagol és meggyőződik róla, hogy a termékek a saját dobozába kerül.
  • Termékek kiadása előtt felvezeti a termékeket a BELSO_FOTOZAS.xls táblázatba
  • A termékek a fotózás napján kerülnek elvitelre a fotózás helyszínére.
  • A fotózás végeztével a termékek 18:00-ig vissza kell kerüljenek az azt kiadó üzlet raktárába.
  • Az üzlet raktárosa, vagy a Cashier Store Manager a kitöltött táblázat alapján ellenőrzi a visszakerült termékek számát, valamint sértetlenségét, kiegészítőikkel együtt az aktuális üzlet raktárába.
  • Termékek visszaérkezését rögzíteni a BELSO_FOTOZAS.xls táblázatba
  • A termékek visszakerülnek a raktárrendbe és a raktáros a folyamatot lezárja.

Külsős fotózások (STYLIST) esetén az alábbiak szerint kell eljárni:

 • Termékek összeválogatása a Cashier / Store Manager és a Stylist által.
 • Stylist szerződésének ellenőrzése a FOTOZAS_ES_STYLIST_2018.xls táblázatban.
 • Vartek Katalint értesíteni, hogy melyik stylist, milyen fotózásra, mely magazinhoz szeretne elvinni terméket
 • A termék átadást és átvételt végző személy egyaránt felelős a kiadott termékekért, így mind a Cashier / Store Managernek, mind a Stylistnak kötelessége átnézni a fotózásra vinni kívánt termékeket. Amennyiben bármilyen apró hibát is észlel bármelyik fél a terméke, úgy azt a szállítólevélen köteles feltűntetni a Cashier / Store Manager.
 • A Cashier / Store/ Manager feladatai:
  • Minden egyes termék minőségét ellenőrzi
  • Minden terméket csomagol és meggyőződik róla, hogy a termékek a saját dobozába kerül.
  • A termékek áthelyezése fotózás alegységre, majd a kinyomtatott szállítólevélen fel kell tüntetni a stylist nevét, telefonszámát, valamint a tervezett visszahozatal dátumát, továbbá, hogy az elvitt termékekért teljes anyagi felelősséget vállal a Stylist.
  • Termékek kiadása előtt felvezetni a termékeket a FOTOZAS_ES_STYLIST_2018.xls táblázatba
  • A termékek a fotózás napján kerülnek elvitelre a fotózás helyszínére.
  • A termékeket elvivő személy a szállítólevél alapján leszámolja, hogy valóban annyi terméket visz el, mint amennyi a szállítólevélre kiírásra került.
  • Napszemüvegek esetében kizárólag a tok és a termék kerül átadásra a stylist részére, minden egyéb kiegészítő az üzletben marad.
  • A termékek elvitelét követően az alábbiak kerülnek le a hosszú raktárba a Fotózásra elvitt termékek szertifikációi feliratú dobozba
   • Szállítólevél, rátűzve a szemüveges zsákba elhelyezett szertifikáció, törlőkendő stb., plusz külön zsákban ugyanúgy rátűzve a szállítólevélre a leeszkabált vonalkód és árazó.
  • A fotózás végeztével a termékek másnap zárásig vissza kell kerüljenek az aktuális üzletbe.
  • Visszahozatalkor a Cashier / Store Manager szállítólevél alapján ellenőrzi a visszakerült termékek számát és sértetlenségét, kiegészítőikkel együtt.
   • Amennyiben a terméken bármilyen nemű, elvitelkor a szállítólevélre fel nem írt sérülést észlel a Cashier / Store Manager, azonnal értesítenie kell a reklamációkat kezelő Kollégát, aki a terméket megvizsgálja.
  • Termékek visszaérkezését rögzíteni a FOTOZAS_ES_STYLIST_2018.xls táblázatba
  • A termékek áthelyezésének elindítása fotózás alegységről, és jelzés az Iroda felé, hogy fogadja az áthelyezést.
  • Napszemüvegek esetében, ezen termékek bekerülnek a fotózásról visszaérkezett, szertifikációra vár feliratú dobozba, a hosszú raktárba, majd a SAE Cashier / Store Manager Kolléga üzenőben jelzi a raktáros munkatársnak, hogy termékek érkeztek vissza fotózásról, haladéktalanul vissza kell eszkabálni a címkéket.
  • A raktáros Kolléga az első munkanapján köteles feleszkabálni a visszaérkezett termékeket és kihelyezni őket eladásba, vagy visszarakni raktárrendbe.

Jelen körlevél visszavonásig érvényes.

Jelen körlevél egyes rendelkezéseinek változása esetén új körlevél kerül kiadásra. Az új, ebben a témában kiadott körlevélben nem szabályozott esetekben az eredeti körlevélben leírtak az érvényesek és irányadóak.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post