55. SZEMÜVEGEK ÁPOLÁSA

Kedves Kollégák!

Szeretnénk nyomatékosan felhívni mindenki figyelmét, hogy az üzleteink által forgalmazott és kiemelkedő színvonalú napszemüvegek esetében az alábbi teendők betartása kötelező:

 • Eladók esetében:
  • mindenki köteles a munkanapján tiszta kesztyűt magánál tartva dolgozni és a szemüvegekhez csak azzal hozzáérni;
  • amennyiben időtök engedi – mindennap sort kell rá keríteni – és nincs sok vásárló, úgy mindenki köteles a munkanapján – Cashier / Store Manager által egymás között felosztva a szemüveges falakat – áttörölgetni a szemüvegeket, közben lámpa alatt megvizsgálni, hogy esetleg apró, vagy akár nagyobb sérülések vannak-e rajta;
  • amennyiben bármelyik napszemüveg esetében hibát észlel az aktuális eladó, úgy köteles a hibát az ügyviteli rendszerbe felvezetni, szólni az Export Import Managernek és Vartek Katalinnak ezzel kapcsolatban;
 • Raktáros esetében:
  • a szemüvegek ragasztását minden esetben lámpa alatt kell elvégezni, úgy, hogy előtte és közben vizsgálni kell, hogy esetleg apró, vagy akár nagyobb sérülések vannak-e rajta;
  • amennyiben bármelyik napszemüveg esetében hibát észlel az aktuális raktáros, úgy köteles a hibát az ügyviteli rendszerbe felvezetni, szólni az Export Import Managernek és Vartek Katalinnak ezzel kapcsolatban;
 • Stylist-ok által bonyolított fotózás esetében:
  • a szemüvegeket válogató és átadó személy minden esetben úgy köteles a szemüvegeket kiválogatni, majd átadni a stylistoknak, hogy a válogatás és átadás során minden esetben köteles lámpa alatt ellenőrizni, hogy esetleg apró, vagy akár nagyobb sérülések vannak-e rajtuk;
  • amennyiben bármelyik napszemüveg esetében hibát észlel az átadó személy, úgy köteles a hibát szállítólevélre felvezetni.

Jelen körlevél visszavonásig érvényes.

Jelen körlevél egyes rendelkezéseinek változása esetén új körlevél kerül kiadásra. Az új, ebben a témában kiadott körlevélben nem szabályozott esetekben az eredeti körlevélben leírtak az érvényesek és irányadóak.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post