61. SAE CSOMAGOLÁS ELADOTT TERMÉKEK ESETÉN

Kedves Munkatársak!

A SAE üzletben a vásárolt szemüvegek mellé az alábbi dokumentumok átadása történik:

KÖZÉP ÉS FELSŐ KATEGÓRIÁS NAPSZEMÜVEGEKHEZ ADJUK:

  • 10 000 Ft feletti termék esetén kitöltött Jótállási jegy (blokktartóba rakni) Ha a termék ára nem éri el a 10 000 Ft-ot, akkor nem kell kitölteni.
  • Vásárlói tájékoztató (blokktartóba rakni)
  • Vásárlást igazoló bizonylatok (vásárlói tájékoztatóhoz tűzni)
  • Blokktartó csak drága kategóriájú termékekhez adunk, közép kategóriához nem
  • SAE papírtáska

CHEAP & CHIC OLCSÓ KATEGÓRIÁS NAPSZEMÜVEGEKHEZ ADJUK:

  • 10 000 Ft feletti termék esetén kitöltött Jótállási jegy. (SAE kisméretű barna zacskóba rakni) Ha a termék ára nem éri el a 10 000 Ft-ot, akkor nem kell kitölteni.
  • Vásárlói tájékoztató (SAE kisméretű barna zacskóba rakni)
  • Vásárlást igazoló bizonylatok (vásárlói tájékoztatóhoz tűzni)
  • SAE PAPÍRTÁSKÁT NEM ADUNK A TERMÉKHEZ!
  • BLOKKTARTÓT NEM ADUNK A TERMÉKHEZ!

Amennyiben egy vásárló olcsó szemüveg, vagy zokni mellé drága szemüveget is vesz, akkor a drága szemüvegre a drága szemüvegek csomagolási módszere vonatkozik: a blokktartóba belerakjuk a vásárlói tájékoztatóhoz tűzott bizonylatot és annak megfelelően, hogy melyik kategóriába tartozik, olyan belehelyezzük  a papírtáskába az összes terméket, amit megvásárolt.

ÁTADÁSRA KERÜLŐ DOKUMENTUMOK KÉPEKBEN

BLOKKTARTÓ

BLOKKTARTÓ JÓTÁLLÁSI JEGGYEL

BARNA PAPÍRZACSKÓ OLCSÓ SZEMÜVEGHEZ

 

Jelen körlevél visszavonásig érvényes.

Jelen körlevél egyes rendelkezéseinek változása esetén új körlevél kerül kiadásra. Az új, ebben a témában kiadott körlevélben nem szabályozott esetekben az eredeti körlevélben leírtak az érvényesek és irányadóak.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post