65. SZEMÜVEGES FALAK FOTÓZÁSA

Kedves Kollégák!

A mai naptól a SAE falrendjének fotózása az alábbiak szerint történjen:

  • Mivel sok napszemüveg front-ja hasonló, ezért minden egyes esetben a fal fotózások ne pont szembe a fallal, hanem kis mértékben oldalról történjenek, mint ahogy a mellékelt kép is mutatja. Ebben az esetben a száron lévő különbözőségek segítenek megkülönböztetni a modelleket egymástól.
  • Fontos, hogy ezen fotók úgy készüljenek, hogy minden egyes szemüveg felismerhető és azonosítható legyen a fényképeken.
  • Minden esetben „fal negyedek” fotózása történjen, ne pedig a teljes fal egészben, mivel így a túlzott nagyítás során a minőség romlik, ezáltal a nepszemüvegek felirsmerhetősége is csökken.

Amennyiben bármely kolléga saját, vagy kollégája elvégzett munkájában hibát észlel, jelezze felettesének, majd felettese utasítása szerint azt javítsa.

Jelen körlevél visszavonásig érvényes.

Jelen körlevél egyes rendelkezéseinek változása esetén új körlevél kerül kiadásra. Az új, ebben a témában kiadott körlevélben nem szabályozott esetekben az eredeti körlevélben leírtak az érvényesek és irányadóak.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post