66. ELADÁSKOR SZEMÜVEGEK TISZTÍTÁSA

Kedves Kollégák!

Eladáskor a szemüvegek tisztítása az alábbiak szerint történik:

  • A szemüveg megvásárlásakor lekerülnek a tag-ek és a biztonsági csipogó a szemüvegről.
  • a ragasztó maradványok leszedéséhez használjátok a BENZIN  tisztító folyadékot.
  • A szemüvegek lencséjének takarítására használjátok az előre kiadott Zeiss tisztító folyadékot akként, hogy a folyadékot közvetlenül a tisztító ringyra fujjúk, majd ezt követően törölgetjük át a szemüveg lencséjét vele.

TILOS KÖZVETLENÜL A SZEMÜVEG LENCSÉJÉRE FÚJNI A TISZTÍTÓ FOLYADÉKOT!

Jelen körlevél visszavonásig érvényes.

Jelen körlevél egyes rendelkezéseinek változása esetén új körlevél kerül kiadásra. Az új, ebben a témában kiadott körlevélben nem szabályozott esetekben az eredeti körlevélben leírtak az érvényesek és irányadóak.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post