73. JÓTÁLLÁS ÉS KELLÉKSZAVATOSSÁG SZABÁLYAI, VALAMINT JÓTÁLLÁSI JEGY KITÖLTÉSE

Kedves Kollégák!

Napszemüvegek vonatkozásában magyar jogszabály szerint az alábbiak szerint módosultak a kellékszavatossági feltételek:

10 000 FT ALATTI TERMÉK ESETÉN:

 • Cégünk a 10.000,-Ft eladási áron aluli termékekre kellékszavatosságot biztosít, mely jogszabályban előírt kötelezettség.
 • A kellékszavatosság időtartama 2 év, mely a vásárlás napjától számítva, kizárólag a szavatossági jeggyel és a fizetési bizonylat felmutatásával együtt érvényes.
 • A kellékszavatossági igényét a vásárló csak a vásárlás helyszínén tudja érvényesíteni.
 • A kétéves kellékszavatossági időtartam két részre tagolódik:
  • Hiba esetén az eladást követő első hat hónapban a forgalmazónak kell bizonyítania, hogy a meghibásodás később, a vásárló valamely hibájából keletkezett.
  • A hetedik hónaptól kezdve a kétéves időtartam végéig, amennyiben az eladó nem ért egyet a vásárló reklamációjával, a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a meghibásodás oka már az eladáskor benne volt a termékben. Ha a bizonyítás sikeres, a vásárló élhet kellékszavatossági jogaival.
   • A vásárló kellékszavatossági jogai közé a javítás, csere, amennyiben előző kettő nem lehetséges, vagy kizárt, akkor árleszállítás, a kereskedő költségére történő kijavítás és a szerződéstől való elállás tartozik.
   • Kellékszavatossági igényt csak bizonylattal igazolva lehet benyújtani.
   • A kellékszavatosság csak a rendeltetésszerű használat mellett előforduló minőségi hibákra vonatkozik (A kellékszavatosság nem él a következő esetekben: pl. leejtés, ráülés, lencsék szárazon törlése stb.). Mechanikai sérülésekre semmilyen körülmények között nem érvényesíthető kellékszavatossági igény!
 • 10 000 Forint alatti termék vásárlása esetén a vásárlói tájékoztatón szereplő jótállási jegyet nem kell kitölteni, ahhoz csak hozzá kell tűzni a bizonylatot/bizonylatokat.

 

10 000 FT, VAGY AFELETTI TERMÉK ESETÉN:

 • Cégünk a 10.000,-Ft eladási áron felüli termékeire 1 éves jótállást biztosít.
 • A jótállás értelmében hiba esetén az eladást követő első egy évben a forgalmazónak kell bizonyítania, hogy a meghibásodás később, a vásárló valamely hibájából keletkezett.
 • Az egy éves jótállási időt követően további 1 évig kellékszavatossági igényt érvényesíthet a vásárló, azonban akkor már a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba a termékben a vásárláskor megvolt.
 • Ha a bizonyítás sikeres, a vásárló élhet kellékszavatossági jogaival.
 • A vásárló kellékszavatossági jogai közé a javítás, csere, amennyiben előző kettő nem lehetséges, vagy kizárt, akkor árleszállítás, a kereskedő költségére történő kijavítás és szerződéstől való elállás tartozik.
 • A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
 • A jótállás csak a rendeltetésszerű használat mellett előforduló minőségi hibákra vonatkozik (A jótállás nem él a következő esetekben: pl. leejtés, ráülés, lencsék szárazon törlése stb.). Mechanikai sérülésekre semmilyen körülmények között nem érvényesíthető jótállási igény!
 • Nem tartozik jótállás, kellékszavatosság alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, ha a hibát rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás.
 • Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • 10 000 Forint feletti termék vásárlása esetén a vásárlói tájékoztatón szereplő jótállási jegyet az alábbiak szerint kell kitölteni, továbbá hozzá kell tűzni a bizonylatot/bizonylatokat.
 • AMENNYIBEN EGY VÁSÁRLÓ TÖBB 10 000 FT. FELETTI SZEMÜVEGET VÁSÁROL, ANNYI JÓTÁLLÁSI JEGYET KELL KITÖLTENI, AHÁNY SZEMÜVEGET VESZ!

JÓTÁLLÁS JEGY KITÖLTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Jelen körlevél visszavonásig érvényes.

Jelen körlevél egyes rendelkezéseinek változása esetén új körlevél kerül kiadásra. Az új, ebben a témában kiadott körlevélben nem szabályozott esetekben az eredeti körlevélben leírtak az érvényesek és irányadóak.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post