82. HULLADÉK KEZELÉS // SAE

Kedves Munkatársak! 

A mai naptól fogva a Váci utca 9. szám alatti társasház szeméttárolójában saját hulladékgyűjtővel rendelkezünk, ennél fogva a társasház egyéb hulladékgyűjtőinek használata TILOS, beleértve a szelektív hulladékgyűjtőket is!

Az Üzlethez tartozó szeméttároló Sun and Eye matricával lesz ellátva, jelenleg még nem zárható, de a közeljövőben erről is gondoskodunk.

HÉT KÖZBEN a hulladékgyűjtőbe csak háztartási hulladékot helyezzetek el, az üresen maradt helyet pedig VASÁRNAP a kartondobozokkal töltsétek ki!

A szeméttároló elszállítása minden héten HÉTFŐN fog megtörténni, ezért a hulladékgyűjtőt minden hét VASÁRNAPJÁN, záráskor kötelező kivinni az üzlet elé. Miután a szeméttároló zárhatóvá válik, minden vasárnap NYITOTT állapotban szíveskedjetek az Üzlet elé kitenni! A nyitott állapotban hagyott szemetesről MINDIG vegyétek le a lakatot, és hétfőig a kasszában tároljátok!

Ezt követően, minden hét HÉTFŐJÉN kötelező a hulladékgyűjtőt a helyére visszavinni és a lakattal lezárni.

FONTOS: azt követően, hogy a szeméttároló zárhatóvá vált, a vasárnap estétől hétfő reggelig terjedő időszakon kívül nyitva hagyni SZIGORÚAN TILOS!

A fent említett elvégzendő folyamatok teljesítése minden esetben az adott nap műszakját vezető Pénztáros Kolléga, illetve a Napi Tisztaságfelelős feladata! Amennyiben ezek nem kerülnek elvégzésre, úgy az adott héten mindenki köteles az általa termelt szemét elviteléről saját kezűleg gondoskodni.

Hulladékot továbbra is kizárólag a szemetesbe lehet dobni, tehát a környékére helyezni bármilyen formában TILOS

Fokozottan felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti hulladékgyűjtőt rendeltetésszerűen kötelező használni.

A fentiek betartása kötelező a cég és a saját munkavégzés nyugalmának fenntartása érdekében. 

 

Jelen körlevél visszavonásig érvényes.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post