38. BIZTONSÁGÉRT FELELŐS KOLLÉGA FELADATAI

BIZTONSÁGÉRT FELELŐS KOLLÉGA FELADATAI 

 • Részvétel a reggeli takarításban.
 • Ellenőrzi a biztonsági kapu működését, illetve a kirakati jelzőberendezéseket is (reggel, napközben és este)
 • Ellenőrzi a kordon megfelelő távolságát, a biztonsági kapuhoz képest mindig egy arasznyira kell elhelyezni a kordont.
 • Ellenőrzi, hogy a kirakatban lévő (vásárló számára elérhető) termékek megfelelően vannak-e rögzítve. (reggel, napközben és este)
 • Ellenőrzi, hogy minden terméken a megfelelő áruvédelmi etikett van és azok megfelelően vannak rögzítve.
 • Felügyeli, hogy minden termék a helyén legyen (aminek a falon, vagy az üvegpolcon kell lennie, az ne legyen az asztalon és fordítva)
 • Segít a raktárosnak a feltöltendő áruk helyére rakásában és ellenőrzi, hogy el van-e látva a megfelelő védelemmel.
 • Ellenőrzi, hogy az eladás utáni töltés esetén az újonnan kikerült termékek is el vannak látva áruvédelmi etikettel. Amennyiben a falon a töltés után is üres helyek maradtak, úgy azonnal informálódni kell az üres helyek miértjéről (hibás termék / fotózásra elment / áru eltétel / etc…)
 • Amennyiben egy vásárló üdítővel, vagy kávéval érkezik az üzletbe, úgy megkéri öt, hogy az erre kijelölt asztalra tegye le. Amennyiben a vásárló fagylalttal szeretne bejönni az üzletbe, úgy illedelmesen megkéri, hogy a fagylalt elfogyasztása után jöjjön be az üzletbe.
 • Ha kiáll a pozíciójából, mindig beállít maga helyett valakit az ajtóba. Az ajtóban MINDIG állni kell valakinek és figyelni!
 • Vásárlók folyamatos figyelése:
  • Testbeszéd
  • Zavart mozgás, nyitott táska stb.
 • Napközben irányítja a munkatársait, ellenőrzi, hogy minden kijelölt pozícióban legyen egy kolléga.
 • Amennyiben az üzletben tartózkodó vásárlók létszáma eléri a 3– 4 ember/eladó, akkor a forgalom és a biztonság szerinti legoptimálisabban felmérve a helyzetet, ki kell tennie a kordont és meg kell kérnie a bejönni szándékozó vásárlókat, hogy néhány percet várakozzanak. (A Cashier / Store Managerrel folyamatosan egyeztetve)

Gyanús személy esetén azonnal be kell zárni a kordont, és kézjelzéssel jelezni a munkatársaknak, hogy figyeljék, kövessék azt a személyt!!

 • Figyeli és ellenőrzi, hogy a dolgozók személyes tárgyaikat, telefonjaikat nem tárolhatják az eladótérben.
 • Lopás esetén a vezetőt és a tulajdonost azonnal értesíteni kell és az ügyben jogszerűen eljárni.
 • Minden este fotót készít az iPad-el a FELTÖLTÖTT falakról, és minden termékről. Napközben az előző napi falfotó alapján betartatja a falrendet.
 • Részvétel a leltározásban, áruátvételben, üzletek közötti áruk és egyéb eszközök mozgatásában.
 • Amennyiben az esti zárásnál a raktárkészletben hiány mutatkozik, köteles a munkatársak táskáját ellenőrizni és tájékoztatni Vartek Katalint a történtekről.

Jelen körlevél visszavonásig érvényes.

Jelen körlevél egyes rendelkezéseinek változása esetén új körlevél kerül kiadásra. Az új, ebben a témában kiadott körlevélben nem szabályozott esetekben az eredeti körlevélben leírtak az érvényesek és irányadóak.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post