45. DEPÓ RÉSZLEG ÉS ÜZLETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

Kedves Munkatársak!

Annak érdekében, hogy az üzletek maradéktalanul az értékesítésre tudjanak koncentrálni, a mai naptól kezdődően a DEPÓ részleg és az üzlet együttműködése az alábbiak szerint alakul:

Üzletek működése:

  • értékesítés (elsődleges és legfontosabb)
  • naptár szerint elvégzendő állandó feladatok
  • ad hoc jellegű feladatok elvégzése (pl. eladást segítő eseti üzletrendezés, áruösszeírás)

Amennyiben az üzletnek egy adott munkanapon halasztást nem tűrő feladatot kell elvégezni, viszont erre az értékesítés mellett nem jut ideje, akkor azt jeleznie kell a DEPÓ részleg felé.

Ezt követően a DEPÓ részlegnek fel kell mérnie az adott napi teendőit és egyeztetnie kell Vartek Katalinnal a feladatok elvégzésének sorrendiségéről, majd a vele egyeztetettek szerint kell eljárni.

FONTOS! Ugyanazon feladat elvégzésében egy időben két, három DEPÓS Kolléga nem dolgozhat! A munkálatokat mindig a lehető leghatékonyabban kell megszervezni, de ez nem azt jelenti, hogy egyszerre több ember csinálja ugyanazt a feladatot.

Jelen körlevél visszavonásig érvényes.

Jelen körlevél egyes rendelkezéseinek változása esetén új körlevél kerül kiadásra. Az új, ebben a témában kiadott körlevélben nem szabályozott esetekben az eredeti körlevélben leírtak az érvényesek és irányadóak.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post