6. FOGYÓ HASZNÁLATI TERMÉKEK

Kedves Munkatársak!

w:\EGYEB_TERMEK_NYILVANTARTAS mappában megtalálható 2017_TOTAL_FOGYO_HASZNALATI.xlsx excel táblázatban kell vezetni minden üzletnek és a DEPO-nak a fogyó használati termékek nyilvántartását.

A táblázat folyamatos vezetése kötelező, folyamatos töltésének elmulasztása nem megengedett!

A táblázatban szereplő használati termékek leltárját minden hónap első szerdáján kell elvégezni és annak eredményét ezen táblázatba felvezetni. Ezt mindenki köteles a saját naptárába előre felvezetni.

Az Icons by Bizancban cateringként használt kávé, cukor és tejszín nyilvántartást továbbra is a w:\EGYEB_TERMEK_NYILVANTARTAS\ mappában megtalálható KAVE_NYILVANTARTAS_ICONS.xls excel táblázatban kell vezetnie a DEPO-s Munkatársnak. Ezen táblázatra a továbbiakban leírtak csak részben igazak, mivel a táblázat felépítése eltérő a 2017_TOTAL_FOGYO_HASZNALATI.xlsx táblázattól.

A 2017_TOTAL_FOGYO_HASZNALATI.xlsx excel táblázatban található egy TERMEKEK_FOTOI nevű munkalap, ahol egy összesített táblázatot találtok a jelenleg használt termékekről, azok jellemzőiről (cikkszám, méret, vonalkód, stb.), ill. bizonyos termékeknél megjegyzés is szerepel, ami további segítség a termék pontos beazonosításához vagy annak megfelelő felhasználásához.

RENDELÉS

A MARKETING részleg által leadott rendeléseket, köteles a rendelés napján a rendelést leadó kolléga felvezetni a 2017_TOTAL_FOGYO_HASZNALATI.xlsx táblázatba és köteles a leadott rendelést papír alapon átadni a Financial Controller Kollégának, a rendeléssel kapcsolatos egyéb információk rögzítése és feldolgozása végett.

Amennyiben van róla információ, köteles a rendelést leadó kolléga a WUNDERLIST alkalmazáson keresztül előre tájékoztatni az üzletet a rendelés érkezésének várható időpontjáról és, amennyiben a megrendelt termékekért az érkezés időpontjában fizetni kell, úgy annak mértékéről is. Ha nem kell fizetni, úgy arról is tájékoztatni köteles az üzletet.

Rendelések leadása előtt, azokat minden esetben először engedélyeztetni kell Vartek Katalinnal. 

BESZÁLLÍTÁS

Minden esetben, amikor beszállítás történik a DEPO-s Munkatársnak / ICONS Cashier / Store Manager, aki átveszi a termékeket, át kell számolnia az átvett mennyiséget és a kapott eredményt össze kell hasonlítania a terméket kísérő dokumentummal (pl.: szállítólevél, számla, stb.). A terméket kísérő dokumentumokat át kell adni az ICONS Cashier / Store Manager Kollégának, aki az adott napi anyaggal felküldi az iroda részére.

Eltérés esetén a terméket kísérő dokumentum hátuljára fel kell vezetni az eltérés mértékét, a dátumot, ill. az átvevő nevét (olvashatóan, nem aláírás). Ha a beszállítással együtt nem érkezett kísérő dokumentum, akkor egy üres papírra kell felvezetni a beérkezett termékek megnevezését, a beérkezett mennyiséget, a beérkezés dátumát, ill. az átvevő nevét.

Az Export/Import Manager Munkatárs a felküldött dokumentumok és a táblázatban rögzítettek alapján bevételezi a beérkezett termékeket a programba, új termék esetén rögzíti annak cikkszámát és vonalkódját a TERMEKEK_FOTOI nevű munkalapon.

Rögzítés menete a táblázatban:

Rögzítette - annak a személynek a neve, aki a terméke(ke)t érkeztette.

Hónap - az adott év és az aktuális hónap rövid jelölése (pl.: 2017. március = 1703)

Dátum - a beszállítás dátuma

Típus (legördülő lista) - Beszállítás

Beszállító (legördülő lista) - azon cég, akiktől a terméket beszereztük.

Besz. Megnevezés (legördülő lista) - a termék megnevezése a beszállító nyilvántartása szerint

Belső megnevezés - függvény tölti ki a Besz. Megnevezés oszlopban kiválasztott megnevezés alapján.

DEPO - beérkezés esetén a termék mindig először a DEPO-ba kerül. Ide kell beírni pozitív előjellel a beérkezett mennyisége.

Abban az esetben, ha olyan új termékcsoport érkezik, azt a megrendeléskor rögzíti a táblázatban a rendelést leadó kolléga.

ÁTHELYEZÉS

Az áthelyezést indító személynek kell rögzíteni a mozgást.

Rögzítés menete a táblázatban:

Rögzítette - annak a személynek a neve, aki a mozgást rögzítette.

Hónap - az adott év és az aktuális hónap rövid jelölése (pl.: 2017. március = 1703)

Dátum - az áthelyezés dátuma

Típus (legördülő lista) - Áthelyezés

Beszállító (legördülő lista) - azon cég, akiktől a terméket beszereztük.

Besz. Megnevezés (legördülő lista) - a termék megnevezése a beszállító nyilvántartása szerint

Belső megnevezés - függvény tölti ki a Besz. Megnevezés oszlopban kiválasztott megnevezés alapján

DEPO / ICONS / VÁCI - az áthelyezett mennyiséget negatív előjellel kell rögzíteni az áthelyezést indító helyszín oszlopága és pozitív előjellel az áthelyezést fogadó helyszín oszlopába.

LELTÁR

A leltározás megkezdése előtt minden esetben az első lépés, hogy megnézitek, hogy a nyilvántartás szerint az adott termékből mekkora mennyiségnek kell a készleteteken lennie. Ezt két féle képen is le tudjátok ellenőrizni:

  1. Frissíteni kell a táblázat KESZLET nevű munkalapján található kimutatást. Jobb klikk a táblázatban -> Bal klikk a megjelenő listában a "Frissítés" opcióra. Ekkor frissülnek a készleten levő mennyiségek a korábban feltöltött adatok alapján. Értelemszerűen a termék megnevezésének és a megfelelő üzlet nevének keresztmetszetében lesz látható a táblázat szerinti aktuális készlet.
  2. A táblázat ADAT nevű munkalapján lévő listájának Belső megnevezés oszlopát kell megszűrni a leltározandó termékre. A szűrés után az adott megnevezésből készleten lévő mennyiséget az első sorban láthatjátok helyszínenként. Ez után minden esetben minden esetben visszakell állítani a szűrést, hogy a teljes lista látható legyen, mielőtt további sorokat rögzítenétek a listába.

Amennyiben a kétféle verzió között eltérés mutatkozik a mennyiségekben, úgy azt azonnal jelezzétek az iroda részére.

Rögzítés menete a táblázatban:

Rögzítette - annak a személynek a neve, aki a leltárt rögzítette.

Hónap - az adott év és az aktuális hónap rövid jelölése (pl.: 2017. március = 1703)

Dátum - a leltár dátuma

Típus (legördülő lista) - Leltár

Beszállító (legördülő lista) - azon cég, akiktől a terméket beszereztük.

Besz. Megnevezés (legördülő lista) - a termék megnevezése a beszállító nyilvántartása szerint

Belső megnevezés - függvény tölti ki a Besz. Megnevezés oszlopban kiválasztott megnevezés alapján

DEPO / ICONS / VÁCI

  1. amennyiben a leltározott mennyiség megegyezik a nyilvántartás szerinti készlet mennyiségével (a fentebb leírt ellenőrzés szerint), úgy a leltározott üzlet oszlopába 0-t (azaz nullát) kell írni.
  2. amennyiben a leltározott mennyiség kevesebb, mint a nyilvántartás szerinti készlet, akkor a különbözetett negatív előjellel kell rögzíteni a leltározott üzlet oszlopába, ezzel korrigálva a készletet, hogy a valós mennyiséget mutassa a leltár után.
  3. amennyiben a leltározott mennyiség több, mint a nyilvántartás szerinti készlet, akkor a különbözetett pozitív előjellel kell rögzíteni a leltározott üzlet oszlopában, ezzel korrigálva a készletet, hogy a valós mennyiséget mutassa a leltár után.

 

TÖBBLET / FIZETÉS

Ezen típusokat minden esetben a Financial Controller vezeti fel!

Pénzügyi rendezés előtt minden esetben egyeztetni kell Vartek Katalinnal és a Pénzügyi Munkatárssal az aktuális egyenleget. Enélkül nem történhet kifizetés!

 

ELLENŐRZÉS

Az Export/Import Manager minden hónap utolsó csütörtökjén köteles leellenőrizni, hogy az adott hónapban beírt fogyások megfelelnek-e az abban a hónapban teljesített eladásoknak és köteles ezt az azt követő kedden Vartek Katalinnak prezentálni. 

 

Jelen körlevél visszavonásig érvényes.

Jelen körlevél egyes rendelkezéseinek változása esetén új körlevél kerül kiadásra. Az új, ebben a témában kiadott körlevélben nem szabályozott esetekben az eredeti körlevélben leírtak az érvényesek és irányadóak.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post