35. KÉTHETI IGÉNYLŐ és DEPO KÉTHAVI IGÉNYLŐ - TÖLTÉS

Kedves Munkatársak!

A KÉTHETI IGÉNYLŐ töltése az alábbiak szerint alakul:

Az igénylő kitöltését minden tekintetben úgy kell megadnotok, hogy az két hétre szól.

Minden Cashier / Store Manager a lehető legnagyobb gondossággal köteles az igénylő táblázatot kitölteni mind az iroda, mind a DEPO felé, mind a tisztítószerek terén. A táblázat töltésekor mindenki köteles a saját boltját úgy végignézni, hogy az igénye mindenre kiterjedjen.

Az igénylő kiadása kéthetente kedden történik.

A DEPO KÉTHAVI IGÉNYLŐ a DEPÓBAN dolgozó Raktáros és az üzletek töltését végző Kollégának kötelező KÉTHAVONTA a saját készleteit felülvizsgálni, leltárt végezni a nagyobb mennyiségű rendelések megfelelő időben történő leadása érdekében.

A fenti felülvizsgálatot, leltárt minden második hónap első keddjén kell elvégezni. A 2020-as naptárba év végéig minden időpontot előre fel kell vezetni! 

A fenti igénylő az IGENYLOLAP excel DEPO IGÉNYLŐ fülén található, aminek a töltése minden érintett Kolléga számára kötelező!

Jelen körlevél visszavonásig érvényes.

Jelen körlevél egyes rendelkezéseinek változása esetén új körlevél kerül kiadásra. Az új, ebben a témában kiadott körlevélben nem szabályozott esetekben az eredeti körlevélben leírtak az érvényesek és irányadóak.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post