49. KIEGÉSZÍTŐ KÖRLEVÉL VEVŐI GYÁRTÓI REKLAMÁCIÓRÓL

Kiegészítő körlevél vevői gyártói reklamációról, mely a SAE üzletben felvett reklamációkra érvényes.

Vevő tulajdonában lévő termék reklamációja esetén INFO BOARD-on található jegyzőkönyv felvétele után, ezen lépések betartása kötelező:

  1. A reklamáció napján:
  • Felvezetni a REKLAMACIO excel táblázatba
  • ÜZENŐBE beírni és ezzel értesíteni a másnap műszakban lévő CASHIER / STORE MANAGER-t
  • ESTI JELENTÉSBEN értesíteni Vartek Katalint

CASHIER / STORE MANAGER és/vagy SERVICE munkatársak ellenőrzik, hogy a termék javítható-e. Ha a terméket javítani nem tudjuk és a vásárló az adott munkanapon délután 4 óráig hozza be azt az üzletbe, a TRADE munkatárs köteles írni a gyártónak még aznap. Ha az adott munkanapon délután 4 óra után kerül a jegyzőkönyv felvételre, akkora rá következő munkanapon délig köteles a TRADE munkatárs a reklamációt jelezni a gyártónak.

  1. A reklamáció felvétele utáni következő munkanapon az adott üzletben lévő CASHIER / STORE MANAGER köteles felhívni délben a TRADE munkatársat, hogy kiküldte-e az e-mail-t a gyártónak.
  2. A reklamáció felvételét követő harmadik munkanapon a CASHIER / STORE MANAGER köteles érdeklődni a TRADE munkatárstól, érkezett-e válasz a termékkel kapcsolatban. Abban az esetben, ha nem érkezett, a TRADE munkatárs egy emlékeztető üzenet küld a gyártónak, a reklamációs folyamat minél hamarabb történő lebonyolítása érdekében.
  3. Ötödik munkanapon a CASHIER / STORE MANAGER a TRADE munkatárssal egyeztetve köteles értesítenie a vásárlót telefonon.
  • Amennyiben a vásárlót nem lehet telefonon értesíteni, először a CASHIER / STORE MANAGER sms üzenetben tájékoztatja a vásárlót
  • Ha a vásárló az sms-re sem reagál, akkor a CASHIER / STORE MANAGER értesíti a TRADE munkatársat, aki köteles e-mail-t küldeni a vevő részére még aznap.

A CASHIER /  STORE MANAGER minden hétfőn egyeztet a folyamatban lévő összes reklamációról a TRADE munkatárssal.

Ezen lépésekről és a reklamáció aktuális állapotáról minden ESTI JELENTÉSBEN Vartek Katalin értesítése kötelező.

Jelen körlevél visszavonásig érvényes.

Jelen körlevél egyes rendelkezéseinek változása esetén új körlevél kerül kiadásra. Az új, ebben a témában kiadott körlevélben nem szabályozott esetekben az eredeti körlevélben leírtak az érvényesek és irányadóak.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post