44. KIRAKATOK RENDBEN TARTÁSA

Kedves Munkatársak!

Az esetleges – és sajnálatos módon már több alkalommal megtörtént - kirakati elemek megrongálódásának elkerülése végett a kirakatok takarítása az alábbi rendben kell, hogy történjenek.

Kirakat takarításáért felelős személy:

 • Cashier / Store Manager által kijelölt Kolléga

A kirakat takarításakor elengedhetetlen a

 • precíz, pedáns hozzáállás
 • összpontosított odafigyelés
 • óvatos munkavégzés
 • kesztyű, tollseprű és megfelelő számozott rongyok használata
 • segítőeszközök használata (pl. üvegberendezések esetében nagyobb törlőrongyok leterítése, külön dobozba pakolás, a doboz újságpapírral való kibélelése, hogy az üvegek egymással ne ütközzenek)
 • SAE kirakat oldalsó részében lévő üvegpolcok és a lightbox takarítása fentről lefelé haladva történik
 • a kirakat visszarendezése az előző napi kirakatfotó alapján történik

Kirakat- visszarendezési szempontok:

 • kirakatrendezésért Visual Merchandiser Kolléga felel
 • két rendezési időpont között a kirakatnak ugyanúgy kell kinéznie
 • termékeket és kirakati elemeket ugyanúgy, ugyanabban a szögben kell visszahelyezni (ezt segíti a kirakatfotó)
 • termékeladás esetén elsősorban ugyanazzal kell pótolni, ha ez nem megoldható, akkor nagyon hasonlóval

FONTOS! A kirakatok takarítás során kivétel nélkül minden Kolléga a lehető legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel köteles eljárni!

Mind a termékek, mind pedig a kirakati és egyéb üzlettéri berendezések rendkívül értékesek, valamint kifejezetten egyedi darabok, amelyek kifejezetten az üzletünkbe készültek, pótlásukról gondoskodni nagyon nehéz.

Amennyiben a kirakati elemekkel kapcsolatban bárki hibát fedez fel, arról köteles haladéktalanul tájékoztatni a Cashier / Store Managert, aki köteles a körülményekről és az esetről tájékoztatni Vartek Katalint!

Jelen körlevél visszavonásig érvényes.

Jelen körlevél egyes rendelkezéseinek változása esetén új körlevél kerül kiadásra. Az új, ebben a témában kiadott körlevélben nem szabályozott esetekben az eredeti körlevélben leírtak az érvényesek és irányadóak.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post