13. PÉNZNÉLKÜLI ÁRUELVITEL

Pénznélküli áruelvitel az üzletekből csak Vartek Katalin tudtával és engedélyével lehetséges! Ezért minden elvitel előtt egyeztetni kell Vartek Katalinnal személyesen vagy telefonon.
Ez alól kivételt képezz, ha Vartek Mátyás vagy Vartek Matyi visz el terméket, mert ilyen esetben csak az esti jelentésben kell megírni, hogy ki és mit vitt el.
 1. Dolgozói pénznélküli áruelvitel

Ez a juttatás nem jár alapvetően minden munkatársnak. A céghez való lojalitás és a cégnél minimum eltöltött 1 év után adható. A hozzáállás és munkavégzés alapján egyéni elbírálás és megbeszélés tárgyát képezi ezen extra, mely a juttatás egy módja. Kivétel: Happy Socks zoknik esetében a cégnél eltöltött minimum 3 hónap után kapható.

Minden kolléga minden szezonban egy terméket vihet el 50%-os kedvezménnyel az Icons-ból, egyet a Váci utcai SUN AND EYE-ból, illetve minden évben max. 25 pár Happy Socks zokni vihető el 50%-os kedvezménnyel A kedvezmény a termék listaárából kerül jóváírásra.

Minden pénznélküli áruelvitel kezdeményezése az INFO BOARD-on található DOLGOZÓI KEDVEZMÉNYES ÁRUELVITEL IGÉNYLÉS nevű applikáción keresztül történik!

A Váci utcai SUN AND EYE esetében a pénztárosnak mindig tájékoztatnia kell Vartek Katalint a termékkel kapcsolatban az alábbiakról: mennyi van az adott cikkszámból összesen készleten (SAE üzletek és DEPO), jól menő termékről van szó vagy nem, stb. Ezen információk ismerete elengedhetetlen, mivel ez alapján kerül elbírálásra Vartek Katalin által, hogy a termék kiadható-e az aktuális készletből vagy szükséges a termék utánrendelése.

Ezen darabok kedvezményes árát a termék elvitelekor kell megfizetni az elvitel helyszínén. Ezen szabályra a pénztáros mindig fel kell hogy hívja a kollégája figyelmét még elvitel előtt.

Elvitel esetén a „Pénznélküli áruelvitel” nyomtatványra fel kell vezetni a termék adatait, hiánytalanul kitölteni a NÉV (mely személy a nevére / Költségviselő) és VISELÖ (mely személy részére / Kinek) mezőket, ezt rögzíteni kell minden program felületen is. Visszavétel esetén a rendszerben és a „Pénznélküli áruelvitel” nyomtatványon is vissza kell venni a terméket. Mind elvitelkor, mind visszavételkor a terméket elvivő személlyel alá kell íratni a „Pénznélküli áruelvitel” nyomtatványt.

  1. Vevői pénznélküli áruelvitel

  Minden egyes vevői pénznélküli áruelvitel esetén Vartek Katalintól engedélyt kell kérni az ügymenet elindítása előtt. Ilyen esetben a „Pénznélküli áruelvitel” nyomtatványra fel kell vezetni a termék adatait, Katalin utasítása szerint hiánytalanul kitölteni a NÉV (mely személy a nevére / Költségviselő) és VISELÖ (mely személy részére / Kinek) mezőket, ezt rögzíteni kell minden program felületen is.

  Visszavétel esetén a rendszerben és a „Pénznélküli áruelvitel” nyomtatványon is vissza kell venni a terméket.

  Mind elvitelkor, mind visszavételkor a terméket elvivő személlyel alá kell íratni a „Pénznélküli áruelvitel” nyomtatványt.

  Az elvitel helyszínén megfizetett részletet az alábbiak szerint kell rögzítenie a pénztárosnak:

  • a kapott összeget fel kell vezetni a Napi Pénzmozgás adatlapra a befizető megjelölésével és a „Pénznélküli áruelvitel” megjegyzés feltüntetésével
  • a kapott összeget a programban is rögzíteni kell a "Vevői befizetés" menüpontban.
  • a kapott összeget egy külön Napi Pénz Áthelyezés papíron is rögzíteni kell úgy, hogy ki kell tölteni a dátumot, az üzletet, a pénztáros nevét (aki az összeget átvette), ugyanúgy ki kell tölteni címletenként, hogy milyen összeget kaptunk.
   A nyomtatvány hátoldalára az alábbi adatokat kell felvezetni:
   - a vásárló/dolgozó nevét
   - ki engedélyezte a pénz nélküli áruelvitelt
   - a termék listaárát
   - a termék eladási árát és a kedvezmény mértékét (mennyibe került épp az üzletben)
   - a termék elviteli árát és a kedvezmény mértékét (milyen áron kapta meg az illető)
   - a termék adatait (márka, cikkszám, megnevezés, méret)
   - a programból ki kell nyomtatni egy második példányt az eladás részletezőjéből és hozzátűzni a Napi Pénz Áthelyezés nyomtatvány hátoldalához.
  • Az összeg továbbításával egy időben az összeg áthelyezést rögzíteni kell a Napi Pénzmozgás adatlapon és a programban is.

  Jelen dokumentum visszavonásig érvényes.

  Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


  Share this post