III. SZÁMLA IGÉNY ÉS KITÖLTÉS (kézi) - csak, ha nem lehetséges a gépi számlázás!!!

2020. július 1-től életbe lépő Online Számla rendszer módosítások következtében a jövőben már csak abban a kivételes esetben kerülhet kiállításra kézi számla (tehát tömbben), ha az valami oknál fogva nem lehetséges a MOSTSZÁMLÁZZ.hu weboldalon keresztül. Egyébként minden esetben elektronikus/gépi számlát kell kiállítanotok. Ennek részletes leírását a 24. GÉPI SZÁMLA KIÁLLÍTÁS ÉS ONLINE SZÁMLA RENDSZER tartalmazza. 

 • KÖTELEZŐ minden esetben számlát kiállítani, ha a vásárlás végösszege meghaladja a bruttó 900.000,- forintot! Függetlenül attól, hogy a vásárló kér vagy nem kér számlát (akár cégre, akár magánszemélyre).
 • Számla kiállítása esetén a pénztárgépben TILOS rögzíteni az eladást, így a zárásnál a számlákat külön figyelembe kell venni, hogy megkapjuk az adott nap valós, teljes forgalmát! Ennek részletes leírását a 4. NYITÓ-ZÁRÓ NYOMTATVÁNY tartalmazza.
 • Ha a vásárló nem jelezte előre számlaigényét és az eladás már ki lett ütve a pénztárgépben, már nem áll módunkban számlát kiállítani. Az információs táblán is fel van tüntetve, hogy a számlaigényt előre kell jelezni!
 • amennyiben a számla cég névre kerül kiállításra, minden esetben KÖTELEZŐ feltüntetni a számlán a cég adószámát is!
 • minden az üzletekben kiállított számlát KÖTELEZŐ az adott napi anyaggal felküldeni az irodába. Még véletlenül sem maradhat az üzletben már kiállított számla, mivel nagyon rövid határidőn belül kell ezekről adatot szolgáltatnunk a NAV felé, ennek elmulasztása pedig súlyos bírsággal jár.
 • minden kiállított számlán KÖTELEZŐ feltüntetni az alábbi adatokat EGYÉRTELMŰEN és OLVASHATÓAN. A devizás fizetés esetén kiállított számlán is!
  • a vevő neve: magánszemély vagy cégnév
  • a vevő címe / cég esetén székhelye
   Devizás fizetés esetén sem elég csak az ország vagy az aláírás. KÖTELEZŐ megadnia a pontos címét!
  • a vevő adószáma (ez csak cégre kiállított számla esetében kötelező)
 • Minden esetben csak és kizárólag a termék pontos megnevezését lehet beírni az adott helyre (zokni, napszemüveg, ajándékcsomag, stb), ami magán a termék címkéjén is szerepel. Ettől eltérő megnevezést számlára írni szigorúan tilos!
 • Sztornózott számla esetén a számla első és második példányát összetűzve kell fel küldeni a napi anyagban az irodának
 1. Lehetséges számítási módok

Bruttó összeg kiszámítása

nettó 100.000,- *1,27 = bruttó 127.000,-

Nettó összeg kiszámítása

bruttó 127.000,- : 1,27 = nettó 100.000,- (ez a számítási mód adja vissza a pontos végeredményt, inkább ezt a módszert használjátok)

Áfa összegének kiszámítása

bruttó 127.000,- - nettó 100.000,- = 27.000,- (ez a számítási mód adja vissza a pontos végeredményt, inkább ezt a módszert használjátok)

vagy

bruttó 127.000,- * 0,2126 = 27.002,- (ebben az esetben kerekíteni kell, mert a szorzó maga is egy kerekített érték, így nem a pontos összeget adja vissza)

 

 1. Egyszerűsített készpénzfizetési számla (KP-s számla)
 • készpénzes fizetés esetén készpénzfizetési számlát kell kiállítani. Ebben az esetben csak a KP-s számla első példányát adjuk át a vásárlónak. A második példány a napi anyagba kerül.
 • Készpénzes fizetés esetén a számla azon példányához, amely nálunk maradt, kell hozzátűzni a pénzmozgásbizonylatot (fölözés vagy váltópénz betét).
 • a készpénzfizetéses számla kitöltése során felmerül egy kérdés, melyre különös figyelmet kell fordítani. Ez az áfa mértéke.
  A készpénzfizetési számla fifikásan teszi fel az áfát érintő kérdést, egy nyomtatványon belül kétszer is. Egyrészt firtatja, hogy az adott termék hány százalék áfát tartalmaz (ÁFA tartalom: 21,26% – a bruttó érték hány %-a az ÁFA), másrészt rákérdez az áthárított adó százalékos mértékére (ÁFA kulcs: 27%).
  Amennyiben arról van szó, hogy a kiszámlázott termék bruttó értéke mennyi áfát tartalmaz, akkor 27 %-os áfa kulcs esetében ez 21,26 %.
  A nettó 1.000,- forint értékű termék 27 %-os áfával bruttó összegben 1.270,- forint. Az áfa tartalmat úgy kapjuk meg, hogy megnézzük az áfa (itt 270,- forint) hány százaléka a bruttó értéknek, azaz 270 : 1.270 * 100 = 21,26, tehát 21,26 %.
  Az áthárított adó százalékértéke (ez az áfa kulcs) pedig 27 %. Abban az esetben, ha arra kérdésre, hogy a kiszámlázott érték mennyi áfát (általános forgalmi adót) tartalmaz, HIBÁSAN az a válasz, hogy 27%, akkor az azt jelenti, hogy a nettó értékre vetített adómérték 37 %. Azaz maradva a fenti példánál, 927,- forint nettó értékről és 343,- forint áfáról beszélnénk, az egyébként pontos 270,- forint helyett. Ezzel a helytelen kitöltéssel az áfa tartalom „túlbecsülve” került kiszámításra.

a. Forintos fizetés esetén

b. Devizás (EUR vagy USD) fizetés esetén
 VEVŐ PÉLDÁNYA (1. PLD)  SAJÁT PÉLDÁNYOK (2. PLD-TÓL)

 

c. Forintos visszafizetés esetén
 • készpénzes visszafizetés esetén is egyszerűsített készpénzfizetési számlát kell kiállítani. A számla kitöltése megegyezik a forintos fizetés esetén való kitöltés menetével, azzal az egy különbséggel, hogy ebben az esetben az összegeket negatív előjellel kell felvezetni mindenhova (-).
  Pl.: -2990 Ft, így a számla fizetendő végösszegénél mínusz kettőezer kilencszázkilencven-et kell írni.
 • az eredeti vásárlás bizonylatait (nyugta, számla, stb.) vissza kell adni a vásárló részére, ezek továbbra is az ő példányai.
 • a pénztárgépbe fölözésként kell rögzíteni, mely fölözési bizonylatot hozzá kell tűzni a nálunk maradt számlához.
 1. Számla (kártyás)
 • kártyás fizetés esetén a korábban megszokott módon kell eljárni. A (kártyás) számla tömbben kell kiírni a számlát, melyből az első példányt és a hozzátűzött terminál bizonylatot kell átadni a vásárló részére. A második példány és a hozzátűzött terminál kereskedő példánya pedig a napi anyagba kerül.

 

Jelen dokumentum visszavonásig érvényes.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post