XI. MAXIMÁLIS FIÓKTARTALOM

Üzletenként napközben az alábbiak szerint lett maximalizálva a kasszában tartható összeg:

  • VÁCI / ICONS – max. 200.000,- forintnak megfelelő KP 

Amennyiben a fióktartalom meghaladja a fenti összeghatárokat, akkor az ICONS esetében a szükséges váltó mennyiség feletti összeget (egész összegre kerekítve) ki kell fölözni a pénztárgépből és elzárni a Safe-be az aprók mellé (hasonlóan az esti záráshoz). Ezeket a fölözéseket a nap végén össze kell adni és egy összegben kell felvezetni a Nyitó-Záró nyomtatványra.

A VÁCI esetében, amennyiben a fióktartalom meghaladja a fenti összeghatárokat, akkor a szükséges váltó mennyiség feletti összeget (egész összegre kerekítve) ki kell fölözni a pénztárgépből és elzárni a fenti Safe-be. Amennyiben a fenti Safe-ben lévő összeg eléri a 400.000,- forintnak megfelelő összeget, akkor le kell vinni a lenti Safe-be az aprók mellé. Ezeket a fölözéseket a nap végén össze kell adni és egy összegben kell felvezetni a Nyitó-Záró nyomtatványra.

Jelen dokumentum visszavonásig érvényes.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post