XX. BANKJEGYEK KÖTELEZŐ VIZSGÁLATA / ELJÁRÁS BANKKÁRTYÁS FIZETÉSKOR

Kedves Munkatársak!

Az elmúlt időszakban sajnálatos módon két alkalommal is sikerült egy-egy vásárlónak hamis eurós bankjeggyel fizetnie az üzleteinkben.

Felhívjuk minden Pénztáros Kolléga figyelmét, hogy a bankjegyek valódiságát igazoló egyes különleges elemek ismerete, valamint a bankjegy-ellenőrzés egyes lépéseinek szigorú betartása minden körülmények között elengedhetetlen. 

Annak érdekében, hogy kizárjuk a hamis pénzzel történő fizetés lehetőségét, Pénztárosként KÖTELEZŐ a fizetőeszközként átadott bankjegyeket AZ ALÁBBI SORRENDBEN ellenőrizni:

  1. SZEMREVÉTELEZÉS, TAPINTÁS
  2. UV-A/C KÉSZÜLÉKKEL TÖRTÉNŐ VIZSGÁLAT
  3. PÉNZVIZSGÁLÓ TOLL ALKLAMAZÁSA

SZEMREVÉTELEZÉS

A bankjegyeket elsősorban szemrevételezéssel, tapintással és mozgatással kell megvizsgálni. Minden bankjegyen több, szabad szemmel is látható és tapintható biztonsági elem található, így a vízjel, illeszkedő jel, biztonsági szál, Hologram fólia, rejtett kép.

UV-A/C KÉSZÜLÉKKEL TÖRTÉNŐ VIZSGÁLAT

A módszer a bankjegyek ún. UV-A/C lámpával történő ellenőrzése, amely azon alapul, hogy minden címleten találhatók olyan rajzolatok, amelyek UV-A fényben zöld színűek, míg UV-C fényben pirosra változnak, a használata megbízhatóbb hamisítvány felismerést biztosít!

PÉNZVIZSGÁLÓ TOLL ALKALMAZÁSA

A pénzvizsgáló toll speciális tintát tartalmaz, amely reagál a különböző kémiai anyagokra, ha rajzolunk rájuk, így felismerhető a pénz valódisága

  • ha a tinta színe barna vagy fekete várhatóan a bankjegy hamis
  • ha a tinta elhalványul vagy eltűnik a bankjegy hiteles.

Fentiek betartása minden körülmények között kötelező!

Büntetőjogi szempontból a pénzhamisítás és a hamis pénz forgalomba hozatala bűncselekménynek – bűntettnek – minősül. De az is bűncselekményt – vétséget – követ el, és így büntethetővé válik, aki jóhiszeműen jut hozzá a hamis pénzhez, amikor utólag észleli annak hamis voltát.

A bankjegyek vizsgálatára az INFO BOARD applikáción lévő Bankjegyek biztonsági elemei megnevezésű dokumentum irányadó, amelyet minden pénztáros Kollégának kötelezően tudnia, ismerni és használnia kell!

Ez tartalmazza a különböző bankjegyek biztonsági vizsgálatához kapcsolódó folyamatokat és azt, hogy mik azok a jelek, amelyek megkülönböztetik a hamis bankjegyet az eredetitől!

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ESETÉN

Bankkártyás fizetés esetén, igazolványt nem áll módunkban kérni, azonban annak érdekében, hogy meggyőződhessünk róla, hogy az adott bankkártyát, a tényleges kártya tulajdonos használja, úgy az alábbiak betartása kötelező: 

Minden esetben, amikor bankkártyás fizetés van, a pénztáros köteles ellenőrözni, hogy a kártya utolsó 4 számjegye, megegyezik a slip-en szereplő 4 számjeggyel. 

Bizonyos összeg felett, akár bankkártyával, akár telefonnal, vagy egyéb eszközzel fizet a vásárló, a vásárlás vagy PIN kód, vagy aláírás köteles. Erre fokozottan figyeljetek, ha aláírást kér, azt semmilyen módon nem maradhat el. 

FOKOZOTTAN FIGYELNI MILYEN SLIP JÖN KI A TERMINÁLBÓL

Amennyiben a vásárlást a terminál valamilyen oknál fogva elutasította, úgy egy "ELUTASÍTVA" slip jön ki a terminálból, mely a vásárló tulajdona, és a terméket NEM adjuk át neki, hiszen a vásárlás nem valósult meg. 
Terméket csak és kizárólag a fizetés megtörténte után, (kártya utolsó 4 számjegyének ellenőrzése, slip aláírása, helyes pin kód használatát követően) adunk oda. 

Minden pénztáros ügyeljen arra, hogy a sikeres fizetést követően a vásárló példánya, a vásárlónak kerüljön átadásra, a kereskedő példánya pedig kerüljön lefűzésre, majd a napi anyaggal az irodába. 

Bankkártyás fizetéskor fokozottan figyeljetek a vásárló magatartására. Ha a fentiek betartása során, vagy azokon kívül is valami gyanúra ad okot, jelezzétek. 

Jelen dokumentum visszavonásig érvényes.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post