CÉGISMERTETŐ

A Le Soleil Kft. 1996 óta foglalkozik luxus termékek értékesítésével, mely évek során mindig törekedett a legexkluzívabb divatmárkák felvonultatására és a termékkörnek megfelelő magas színvonalú kiszolgálásra.

Ezen munkavállalói szabályzat magában foglalja mind azon elvárásokat, melyeket maguk a divatházak támasztanak a Le Soleil Kft. felé, valamint mind azon elvárásokat, melyeket maga a Le Soleil Kft. vár el minden munkavállalójától a hatékony és gördülékeny működéshez, a vásárlók professzionális kiszolgálásához, valamint a magas presztízs megőrzéséhez. Ezen elvárások teljesülését a cégünkkel együttműködő divatházak akár a social median keresztül, akár egy nem várt személyes látogatás során is ellenőrizhetik, ezért minden, az alábbiakban leírt pontnak (szakmai tudás, kiszolgálás, megjelenés, viselkedés, stb.) a nap minden percében és a hét minden napján tökéletesen kell működjön.

 • Munkavállalói szabályzat szigorúan bizalmas információkat tartalmaz
 • Munkavállalói szabályzat, munkaszerződés, etikai szabályzat, munkaköri leírás, körlevél megosztása részben, vagy egészben harmadik féllel
 • A munkavállalói szabályzat szerves részét képezi a munkaszerződésnek, etikai szabályzatnak és munkaköri leírásnak
 • A cég megbeszélésein, meetingjein, vagy akár mindennapjaiban elhagzott szabályok, információk megosztása harmadik féllel
 • Teljeskörű titoktartási kötelezettség
 • Munkaszerződés tartalmának (fizetés, alkalmazás, egyéb szabályok) megosztása harmadik féllel, vagy kollégával
 • Ezen szabályok visszavonásig, vagy körlevelek formájában felülírásig érvényesek

 

 • Ezen dokumentum változásának joga fennáll

 

 

   I.        ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Munkaszerződés
Munkaviszony létrejöttének feltétele, tartalmazza a munkaviszony kezdetének dátumát, a munkavállaló és munkáltató adatait, továbbá tartalmazza a munkavállaló személyi alapbérét, munkakörét, munkavégzésének helyét, munkáltatói jogok gyakorlójának meghatározását, munkaidőt, munkavállaló kötelezettségeit, próbaidőt, a felmondás feltételeit és szabályait, valamint egyéb feltételeket: pl. béren kívüli juttatás. Tartalmának megosztása harmadik féllel, vagy kollégával szigorúan tilos.

Munkaviszony
A Munkáltató és a Munkavállaló között létrejött kapcsolat.

Munkaköri leírás
A munkaköri leírás kötelezettségek és felelősségek sora, amely általánosan, keret jelleggel rögzíti az ellátandó feladatokat. Egy lista arról, hogy mi minden teendő tartozik az adott munkakörhöz, milyen feladatokat kell elvégeznie a dolgozónak. Tartalmának megosztása harmadik féllel, vagy kollégával szigorúan tilos.

Etikai szabályzat
A munkavállaló etikai szabályzata azon szabályok rendszere, melynek alapján a munkáltató az egyes naptári napokra, hetekre beosztja a munkaidejét. Az etikai szabályzat már nem általánosan, hanem nevesítve tartalmazza az állandó feladatokat. Tartalmának megosztása harmadik féllel, vagy kollégával szigorúan tilos.

Munkavállaló
Munkavállaló az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján munkát végez.

Munkáltató
Munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat.

Közeli hozzátartozó
Az a személy, akivel a munkavállaló a bérét, munkaszerződésének, etikai szabályzatának és munkaköri leírásának tartalmát megoszthatja. Így a munkavállalónak szülője, gyermeke, nagyszülője, unokája, testvére, házastársa.

Harmadik személy
Az a személy, aki sem nem munkavállaló, se nem munkáltató, beleértve az ellenőrt is.

Szigorúan bizalmas információk
Olyan információk köre, ami csak és kizárólag annak szabad tudni, akire közvetlenül tartozik, harmadik személlyel TILOS megosztani.

Titoktartás
Mindenre kiterjed, amiről a dolgozó a munkája során szerez tudomást, és ha ezt elmondaná bárkinek, azzal veszélyeztetné a munkáltatóját.
Munkaidőn belül és kívül is mindig ügyelnie kell a munkavállalónak arra, hogy magatartása, véleménnynilvánítása a munkáltatója jó hírnevét, gazdasági érdekeit ne sértse.
A titoktartási kötelezettség nem csak addig az időpontig tart, amíg a munkavállaló a munkáltatónál dolgozik, hanem azután is.

Üzleti titok
Az üzleti titok körébe tartozik minden olyan tény, információ, szabály, adat és megoldás, amelynek titokban maradásához a Le Soleil Kft-nek érdeke fűződik, továbbá amelyet üzleti titokká minősített.

Pihenőnap
A munkavállalót heti két pihenőnap illeti meg, mely pihenőnapokról a munkáltató rendelkezik az előre elkészített beosztásban. Amennyiben a munkavállalónak halaszthatatlan elfoglaltsága van, úgy kérelmezheti heti egy pihenőnapjának bizonyos napon történő kiadását, amennyiben azt megteszi előző hónap 10-ig a szabadság applikációban. Amennyiben a munkavállalónak egy héten két összefüggő pihenőnapra van szüksége, úgy a fent említett módon és időben kell jelezze a Le Soleil Kft. felé. Amennyiben váratlan esemény miatt nem tudja időben jelezni a Le Soleil Kft. felé pihenőnap igényét, amit kollégáival egyeztetve kell elcserélnie, szintén az applikációban kell kérelmezni, és a megjegyzés rovatban fel kell tüntetnie, hogy „CSERE” és hogy melyik kollégával.

Szabadság
A munkavállalónak a munkában eltöltött évei alapján minden naptári évben meghatározott mennyiségű szabadság jár.
Szabadságnak minősül a heti két pihenőnapot meghaladó szabadnap. Nyári szabadságok igénylése április 30-ig, míg az őszi szabadságok igénylése július 31-ig az üzletekben található szabadság igénylés applikáción keresztül történik.
Magyar jogszabályok szerint az éves szabadság 1/3 részéről a Munkáltató rendelkezik.
A munkavállaló két alkalommal, maximum 7 munkanap szabadságot saját igénye szerint vehet ki.

Munkaruha és tartozékai
Az egységes megjelenés érdekében a Le Soleil Kft. által a munkavállalónak átadott egyenruha, névtábla, munkakesztyű. A munkavállaló a munkaruháját és azok tartozékait munkája közben köteles viselni, kesztyűjét köteles használni. A munkaruha tisztán tartása és tiszta vasalt állapotban történő viselése a munkavállaló kötelessége. A szerződés megszűnését követően a Munkavállaló köteles visszazolgáltatni munkaruháit és azok tartozékait a Munkáltató részére.

Céges juttatás
A munkáltató által béren kívül adott juttatások (ideértve welcome csomagot, dolgozói vásárlási kedvezményt, születésnapi ajádékot, versenyek díjait). A munkavállalóknak ezen juttatások (ide nem értve a welcome csomagot) teljesítményük, céghez való hozzáállásuk és a Le Soleil Kft-nél eltöltött minimum 1 év időszakának függvényében járhatnak, melyről a cég ügyvezető igazgatója dönt. Ez alól kivételt képeznek a versenyek díjai, a Happy Socks zoknikra vonatkozó dolgozói vásárlási kedvezmény, melyet a munkavállaló már a cégnél eltöltött 3 hónap után is kaphat.

Körlevél
A Le Soleil Kft. által rendszeresen kiadott belső szabályokat, rendelkezéseket és utasításokat tartalmazó dokumentum, melyet minden a cégnél dolgozó kollégának kötelező alkalmaznia, betartania. Minden munkavállaló aláírásával igazolja, hogy a körlevélben leírtakat megértette és azok leírtak szerinti betartásáért felelősséget vállal. Tartalmának megosztása harmadik féllel szigorúan tilos.

Meeting
A Le Soleil Kft-nél vezetői pozíciót betöltő személyek és munkavállalói által tartott megbeszélés, ahol minden munkavállalónak kötelező a megjelenés. Az ilyen alkalmak keretében belső működésről, alapszabályokról, fejlődésről, változásokról és jövőbeni tervekről tartunk megbeszélést és előadást. Ezeken a megbeszéléseken elhangzottak szigorúan bizalmas információnak minősülnek, annak megosztása harmadik féllel szigorúan tilos.

Közvetlen felettesek
Az üzletekben dolgozó Shop Assistant kollégáknak közvetlen munkahelyi felettesük a Store Manager Kollégák, akik egyfelől maguk is munkavállalók, másfelől azonban egyes munkáltatói jogköröket ők gyakorolnak a munkáltató nevében. Ezek a mindennapok szempontjából a legfontosabb, a munkavállaló által közvetlenül érzékelhető jogköröket jelentik. Így például a közvetlen felettesek (Store Manager Kollégák) adják a napi feladatok elvégzésére az utasítást és ellenőrzik azok elvégzését, értékelik a többi munkavállaló teljesítését és tartoznak napi jelentési kötelezettséggel a Munkáltató felé. A Shop assistant kollégák esetleges munkával kapcsolatos észrevételeiket közvetlen felettesüknek kell megtegyék (Store Manager-ek), akik azt kötelezően jelentik a cég Ügyvezető Igazgatójának.
Az irodai dolgozók közvetlen felettese az Ügyvezető Igazgató Kolléga.

Beosztás
A Munkáltató által megállapított heti munkavégzési terv, amely tartalmazza mind a munkanapok, mind pedig a pihenőnapok rendjét. A munkáltató a beosztást főszabály szerint előre közzéteszi a Facebook csoportjában, valamint kiadja a Munkavállalók részére. (Ha és amennyiben ezt az éppen adott működés nem teszi lehetővé, akkor a munkáltatónak lehetősége van arra, hogy egy hétre előre tegye közzé a beosztást nyomtatott formában.)

Nem kívánatos személyek, lopósok
Olyan személyek köre, akiket egyik üzletben sem látunk szívesen, ezért vásárlási szándékának sem teszünk eleget, nem szolgáljuk ki. Ezen személyek köre mindenkinek elérhető és fotóval együtt megtalálható a Facebook csoportban és minden üzletekben található számítógép asztalán található LOPÓSOK parancsikonra kattintva. Ezen személyek fotóit minden új Kolléga első munkanapján tanulmányozni és memorizálni köteles. Továbbá minden kollégának kötelessége ezen fotókat hétről hétre ismételten megnézni és az arcokat memorizálni.

Pozíciók magyar megfelelői

Management

Vezetőség

Managing Director - Owner

Ügyvezető Igazgató - Tulajdonos

Executive Director - Owner

Ügyvezető - Tulajdonos

Departments

Osztályok

Office management

Irodai vezetőség

Head of Office

Irodavezető

Finance

Pénzügy

Financial controller

Pénzügyi ellenőr

Trade

Kereskedelem

Buyer

Kollekció beszerzés

Export / import manager

Export / import menedzser

Marketing

Marketing

Creative Director

Kreatív igazgató

PR and Marketing Director

PR és Marketing igazgató

E-Commerce

Online kereskedelem

E-Commerce Director

Online kereskedelmi igazgató

E-Commerce Assistant

Online kereskedelmi asszisztens

HR

Humán erőforrás

HR manager

Humán erőforrás manager

HR manager

Humán erőforrás manager

 

Retail

Értékesítés

Director of Stores

Üzletek igazgatója

Store manager

Üzletvezető

Cashier / Team manager

Pénztáros / Műszakvezető

Senior store assistant

Senior eladó

Junior store assistant

Junior eladó

Trainee store assistant

Trainee eladó

Support

Támogatás

Inventory controller

Leltár ellenőr

Visual merchandising manager

Kirakat rendezési vezető

Visual merchandising assistant

Kirakat rendezési asszisztens

Customer complaints managers

Reklamációs vezető

Junior IT administrator

Junior informatikai adminisztrátor

Services

Műszaki támogatás

II.        CÉGES POZÍCIÓK

 Management

Executive Director - Owner

Vartek Katalin

General Manager - Owner

Vartek Mátyás

Departments

Office management

Director of Office

Vartek Katalin

Head of Office

 

Finance

Financial controller

Ilykó Krisztina

Trade

Export / import manager

Kővári Judit

Marketing

PR and Marketing Director

 

E-Commerce

E-Commerce Director

E-Commerce Assistant

SUPPORT
Assistant

HR

HR manager

 

 

Retail

Director of Stores

Vartek Katalin

Store Manager
Cashier / Team manager

 

III.        A MUNKAIDŐ

ÜZLETEK NYITVATARTÁSA

Nyitva tartás:    Munkaidő kezdete
Hétfő – Szombat:

10:00 – 20:00
Sun and Eye

9:30
Vasárnap: 11:00 – 19:00   10:30

                       

IRODA

Hétfő – Péntek:    9:00 – 17:30

 

Az iroda elsődleges célja az üzletek mindennapi zavartalan működésének biztosítása. Ehhez mérten, amennyiben az üzletnek bárminemű irodai segítségre van szüksége 17.30 órát követően ahhoz, hogy a nyitva tartás alatt továbbra is zavartalanul tudjon dolgozni, úgy a munkaidő esetenként kitolódhat. 

Munkanapjairól minden kolléga a Le Soleil Kft. zárt facebook csoportjában közzétett beosztás táblázatból értesül.


EBÉDSZÜNET / MUNKAKÖZI SZÜNET

 • Naponta fél óra
 • Magánjellegű találkozások és megbeszélések a munkaidőben
 • Ebédidő beosztását a Store Manager vagy Cashier végzi
 • Szünet igénybe vétele, amikor tele van az üzlet vásárlókkal
 • Szünet kihasználása ebédidőre: 12:00 és 14:00 között
 • Ebédidő 14:00 után
 • Szünet igénybe vétele az üzlet zavartalan működése mellett
 • Szünet igénybevétele a Store Manager tájékoztatása nélkül
 • Dohányzás napi egy alkalommal ebédidő után, engedélyt kérni a Store Manager Kollégától, aki ezt koordinálja
 • Naponta több, mint egy dohányzási szünet
 • Dohányzás után rágó használata
 • Dohányszagú lehellet és munkaruha
 • Mobiltelefont az öltözőben kell hagyni
 • Mobiltelefon zsebben tartása és használata az üzlettérben
 • Hozzátartozóknak bolti telefonszám megadása, melyen bárki keresheti a Munkavállalót
 • Erős illatú ételek fogyasztása (hagyma, pörkölt, stb.) a műszakokban

 

IV.        JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

BELÉPTETÉS MENETE

 • Kötelezően aláírandó és kitöltendő dokumentumok
  • Munkaszerződés
  • Munkaköri leírás
  • Etikai szabályzat
  • Nyilatkozatok
  • Dolgozói adatlap
  • Munkavállalói szabályzat
 • Aláírt dokumentumok tartalmának megosztása a Kollégákkal, vagy harmadik fél felé
 • Leadandó dokumentumok
  • Előző munkáltatói iratok
  • Igazolványok másolatai
  • Aktív hallgatói jogviszony esetén jogviszony-igazolás
   • Szorgalmi időszakban órarend igazolás
   • Vizsgaidőszakban a vizsgák időpontjáról igazolás.
  • Új tanulmányok megkezdése előtt a munkáltatótól engedély szükséges.
  • Jogviszony megszűnéséről haladéktalanul tájékoztatni a munkáltatót.

 

 • Céges facebook csoportba való bekerülés
 • Saját social media platformokon a Le Soleil Kft. megjelőlése, továbbá bármilyen nemű nyilatkozat tétel a Le Soleil Kft. nevében
 • Működési felületekre való bekerülés

 

 • Eligazításon való részvétel (első munkanap)
  • Store Manager által – napi működés menete
  • HR manager által – alkalmazás feltételei, céges szabályok
  • Senior Stora Assistant kollégák által – napi működés menete
  • Az új munkavállalóval mind a Store Manager, mind a HR manager, mind a Senior Store Assistant Kollégák napi rendszerességgel foglalkoznak, tanítják, figyelik munkáját, hiba esetén arra figyelmeztetik és megmutatják neki a helyes ügymenetet.

 

 • Munkaruha és egyéb kiegészítők (névtábla, kesztyű) átvétele

 

 

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSÉNEK MENETE

 • Munkavállaló kezdeményezésére
  • Saját kezű aláírással ellátott felmondása megírása
  • Felmondás átadása személyesen Vartek Katalinnak
 • Felmondás elküldése e-mailben, vagy SMS-ben
 • Felmondási idő letelte után elszámolás
  • Aláírandó dokumentumok
  • Jogviszony megszűnését igazoló dokumentumok
 • Aláírás és datum nélküli felmondó levél
 • Fennmaradó bér kifizetése

 

 • Munkaruha és egyéb kiegészítők visszaadása a munkaadónak
 • Mosatlan, gyűrött munkaruha, munkakesztyű, törött névtábla visszaszolgáltatása
 • A titoktartás a felmondás után is köti a munkavállalót

 


 

V.        ÜZLETMENET

Mind az alap, mind a részletszabályok rögzítésének célja, hogy a Le Soleil Kft. alkalmazásában álló Munkavállalóknak alapot adjon a cég évtizedek óta fennálló sikeres működésének megértéséhez és elsajátításához. De mint ahogy az életben minden, úgy a mindennapi működés is változhat és változik is, amely gyors reagálást igényel, így hangsúlyozzuk, hogy vannak olyan szituációk, amelyet a Szabályzat nem tartalmaz, vagy az adott helyzetben a megszokottól eltérően kell eljárni. Ilyen váratlan szituációk esetén, minden esetben Vartek Katalint haladéktalanul értesíteni kell és utasításait betartani kötelező. Ezután FONTOS, hogy ezekben a helyzetekben minden Munkavállaló köteles végrehajtani azt az utasítást, amelyet a közvetlen felettesétől kap.     

 

BIZTONSÁG AZ ÜZLETEKBEN

 • Folyamatos szemkontaktus a kollégákkal
 • Hátat fordítani a bejáratnak, üzlettérnek és az üzletekben tartózkodó többi vásárlónak
 • Kordon kihelyezése az ajtó elé minden reggel, mely az üzletben tartózkodó vásárlók létszámának szabályozására használandó

 

 • Figyelni a termékek, az üzlet és a saját biztonságra
 • Biztonsági etikett (csipogó) nélküli termék az üzlettérben
 • Gyanús személyek üzletben tartózkodása esetén az ajtót bezárni és a kordont kirakni, folyamatosan követni, beállni mögé, követni minden mozdulatát, tudtára adva ezzel, hogy figyeljük őt
 • Szemkontaktus elvesztése a többi kollégával
 • Illuminált állapotú vásárló kitessékelése az üzletből. Szükség esetén rendőrt hívni
 • Vartek Katalin engedélye nélkül kiadni, vagy átvenni bármely munkát, terméket, csomagot, dokumentumot
 • Az üzletben tartózkodó vásárlók maximális létszáma:
   • Sun and Eye
    • 1 eladó kollégára maximum 3-4 vásárló juthat
   • Amennyiben egy kolléga nem tartózkodik az üzlettérben, úgy a biztonságért felelős kolléga megnyomja az üzletekben található jelző csengőt, amikor az üzletben tartózkodó vásárlók száma elérte a maximumot. Ezen csengő megnyomásakor azon kolléga, aki nem tartózkodik az üzlettérben, feljön.
   • Az előírt létszámnál több vásárló tartózkodása az üzlettérben
   • A Store manager és biztonságért felelős kolléga tájékoztatása nélkül elhagyni az üzletteret.

    

   • Vásárlók magukra hagyása
   • Vásárló károkozása esetén a kár kifizetése nélkül hagyni távozni az üzletből
   • Fent leírt vásárlók számát az üzletterekben szükség esetén akár 1-2 főre is lehet limitálni abban az esetben, ha kétes, gyanús személyek tartózkodnak odabent
   • Vásárló termékkel a kezében nézelődik az üzlettérben
   • Az üzletbe történő belépéskor is csipogó vásárló táskáját elkérni, a bejárat mellé tenni, majd távozásakor visszaadni. Amennyiben nem adja át táskáját, úgy folyamatosan figyelni

    

   • Kutyák üzletben tartózkodása
   • Üdítővel, fagyival, étellel az üzletben tartózkodni
   • Fagyi, üdítő lerakása a bejárat mellé egy tálcára

    

   • Kamerák látóterének szabadon hagyása
   • Pakolás kamera elé
   • Gyanús személy vagy lopás esetén az alábbi kézjel használata:
   • Gyanús személy üzletben tartózkodása esetén további vásárlókat beengedni az üzletbe
   • A fenti kézjel esetén az adott személy mögé állni és követni az üzletben
   • Egyedül hagyni az üzlettérben a gyanús személyt
   • Facebookon és szerveren nyomon követni a nem kívánatos személyek, illetve tolvajok arcképét. Minden második héten ismételten átnézni ezen személyek fotóit.

    

   • Ismert nem kívánatos személy, ismert tolvaj, vagy gyanús személy üzletbe érkezésekor az időpontot rögzíteni és tájékoztatni Ilykó Krisztinát, hogy a kamerafelvételt lementse

    

   • Bolton kívülin esemény esetén, mely elvonhatja a kollégák figyelmét, az ajtó bezárása kötelező (pl randalírozás, felvonulás)
   • Bolton kívüli esemény esetén az üzlet elhagyása.

    

   BIZTONSÁGI KAPU JELZÉSE ESETÉN TEENDŐK

   • Biztonsági kapu működésének ellenőrzése minden reggel és kétóránként. (Lehetőség szerint amikor a bolt üres)

    

   • A biztonsági kapuk jelzésekor körültekintően és alaposan kezelni a vásárlók átvizsgálását
    • megkérni, hogy ürítse ki a zsebeit
    • megkérni, hogy ürítse ki a táskáját
   • Csipogás esetén a vásárló elengedése átvizsgálás nélkül
   • Amennyiben egy vásárló az üzletünkbe érkezve a biztonsági kapuk között áthaladva csipog, úgy meg kell kérni, hogy táskáját adja át a biztonságért felelős kollégának, aki a bejárat mellé lerakja a táskát, majd a vásárló távozásakor visszaadja neki. Amennyiben a vásárló nem szeretné letenni, a táskáját, fokozottan figyelni kell, amíg az üzletben tartózkodik, kifelé pedig át kell vizsgálni a fentebb leírtak szerint.
   • Vásárló zsebébe nyúlni
   • Csipogás esetén a vásárló haladjon át először a táskája nélkül, ha így is csipog ürítse ki a zsebeit. Ha a táska csipog ürítse ki a táskáját
   • Vásárlóhoz nyúlni csipogás esetén, vagy a vásárló táskájába belenyúlni
   • Lopás esetén értesíteni a Store Manager Kollégát

    

   • Lopás esetén a Store Manager értesíti Vartek Katalint és rendőrt hív.
   • Lopás esetén a pontos időpontot feljegyezni és továbbítani az iroda részére.
   • Csipogás, vagy lopás esetén kiengedni a vásárlót az üzletből
   • Ha a vásárlót nem tudjuk feltartóztatni, akkor közölni vele, hogy átadjuk a felvételt a rendőrségnek, külföldi vásárló esetén az esetet jelezzük az adott ország konzulátusának is

    

   • Meghibásodott kapu esetén fokozott figyelem minden munkavállaló által, haladéktalanul értesíteni először a felettesét, majd az irodában illetések személyt, aki felveszi a kapcsolatot a biztonsági kapukat szervizelő céggel. Illetve a meghibásodás napján az Üzenőbe berírja a Műszakvezető, hogy a további műszakok is értesítve legyenek a kapu hibájáról.

    

    

   PÁNIKGOMB HASZNÁLAT

   • Minden üzlet pénztárában pánikgomb van
   • Pánikgombbal történő téves riasztás, melynek díja 5 000 Ft.
   • Vész esetén a pánikgombot használni.
   • Indokolatlan esetben megnyomni a pánikgombot
   • Pánikgomb használata életre veszélyes támadási kísérlet esetén

    

   • Pánikgomb használata testi épségre veszélyes vita esetén

    

   • Pánikgomb használata pénz követelési támadás esetén

    

   • Pánikgomb használata a személyzet, az üzlet és a termékek biztonságát veszélyeztető támadási kísérlet esetén

    

   • Pánikgomb megtalálási helye:
    • Sun and Eye – az asztal támlára ragasztva

    

   • Pánikgomb megnyomása esetén riasztó nem kapcsol, viszont azonnal érkezik a járőrszolgálat

    

    

   MEGJELENÉS AZ ÜZLETEKBEN

   • Rendezett megjelenés
   • Hosszú nyakláncok, karkötők, gyűrűk hordása, melyek megkarcolhatják a termékeket
   • Parfüm használata
   • Rágózás az üzlettérben
   • Ápolt körmök
   • Hosszú műköröm, strasszok a műkörmön
   • Ápolt haj
   • Friss lehelet (dohányzás után is)
   • Nőknél konty a fejtetőn. Fésületlen, zsíros haj
   • Férfiaknál borotvált nyakvonal, ápolt arcszőrzet
   • Ápolatlan borosta
   • Rendezett, dekoratív, élénk smink
   • Nude smink
   • Tiszta, illatos, kötelezően vasalt munkaruha
   • Gyűrött, lyukas, koszos munkaruha
   • Tiszta munkacipő
   • Koszos, elhasznált munkacipő

    

   • Tiszta munkakesztyű + annak használata (zsebben tartva)

    

    

   • Koszos, elhasznált munkakesztyű

    

    

   • Névtábla használata

    

    

   • Sérült névtábla használata

    

    

   • Munkaruha tisztán tartása (30 fokon mosni, kifordítva vasalni)

    

    

   • Munkaruhát színén vasalni

    

    

   • Elhasználódott munkaruha jelentése a közvetlen felettesnek

    

    

   • Elhasználódott munkaruha viselete

    

    

   • Sun and Eye üzletekben hosszú fekete, vagy kék farmer

    

    

   • Munkavégzés kesztyű, névtábla és előírt munkaruha nélkül

    

    

   • Sun and Eye üzletekben tiszta sportcipő mint munkacipő

    

    

   • Converse cipő és futócipő, mint munkacipő

    

    

    

    

   • Flegma, kritikus viselkedés a vevővel, grimaszolás

    

    

   • Ujjatlan női ruha esetén ápolt, borotvált hónalj, szoknya esetén epilált lábak a hölgyeknek

    

    

   • Munka felvétele kipihent állapotban

    

    

   • Munka felvétele ittas, illuminált állapotban, mely szerződésszegésnek minősül

    

    

   ÜZLETTÉR ÉS ELADÁS MENETE

    

   • Store Manager / Cashier Kolléga, csak akkor tartózkodik a pénztárban, amikor ott elvégzendő dolga van

    

    

   • Shop Assistant Kolléga a pénztárban

    

    

   • A vásárlók kiszolgálásában a Store Manager és a Cashier Kolléga is részt vesz

    

    

   • Üzlettérben kötelezően minden terméken biztonsági etikett (csipogó) van a megfelelő módon és helyen

    

    

   • Biztonsági etikett (csipogó) nélküli termék az üzlettérben, rögzítés nélküli (damillal) termék a kirakatban

    

    

   • Biztonsági etikettek (csipogók) jelenlétének és felrakásának ellenőrzése a biztonsági kolléga által reggel és este, valamint napközben is

    

    

   • Vásárló a terméket a pénztárban kapja meg

    

    

   • Vásárló termékkel a kezében nézelődik az üzlettérben

    

    

   • Amennyiben a töltés után a falon, vagy asztalon lyuk van, azonnal pótolni és ellenőrizni, hogy eladás, áru eltétel, vagy lopás történt

    

    

   • A Shop assistant kolléga a pénztárhoz viszi a vásárló által kiválasztott terméke(ket)

    

    

   • Vásárló viszi a pénztárhoz a kiválasztott terméket

    

    

   • Közép és drága kategóriás szemüvegek hosszabb eladási folyamatot igényelnek, de maximum 15 perc.

    

    

   • Olcsó kategóriájú szemüvegek esetén több időt foglalkozni a vásárlóval, mint 5 perc

    

    

   • Vásárlótól megkérdezni, hogy milyen országból jött (amennyiben probléma/lopás történik jelenteni az ország nagykövetségén)

    

    

   • Udvarias kiszolgálás

    

    

   • A céghez nem méltó viselkedés, szavak használata

    

    

   • Vásárlót öltözködése alapján megítélni

    

    

   CÉGES TELEFONOK  HASZNÁLATÁNAK RENDJE

    

   • Céges telefonok használata kizárólag céges beszélgetésekre

    

    

   • Céges telefonok használata magán beszélgetésekre

    

    

   • Céges eszközök használata kizárólag céges célokra

    

    

   • Privát dokumentumok tárolása a céges telefonokon.

    

    

   • Minden este a telefonok és ipad-ed töltőre rakása

    

    

   • Privát profilokra belépni céges telefonokról

    

    

   • Telefon felvételekor érthető köszönés, és az üzlet nevének közlése
    • pl: Jó napot kívánok! Sun and Eye. Miben segíthetek?

    

    

   • A munkát nem szolgáló oldalak látogatása céges eszközökről

    

    

   • Telefon lerakása előtt: “További szép napot kívánunk, viszonthallásra”

    

    

   • A cég presztizséhez nem méltó telefonos beszélgetés folytatása a vásárlóval

    

    

    

   KÖZÖS HASZNÁLATÚ BELSŐ ESZKÖZÖK

   • Meghibásodás észlelésének jelzése, a Store Manager vagy a Cashier felé, aki szintén jelzi felettesének
   • Meghibásodás elhallgatása az eszköz használatának megkezdésekor. Ez esetben esetben a felelősség a munkavállalót terheli
   • Teljes körű felelősségvállalás az eszközért

    

   • Üzletekben található ipad-ek csak és kizárólag az alábbi célokra használhatóak
    • Wunderlist program
    • Szabadság/pihenőnap igénylés
    • Darabáru számolás
    • Termékek ajánlása vásárlóknak
    • Szín/méret ellenőrzés
    • Topic kártyák
    • Vásárlói visszajelzés
    • Reklamációs jegyzőkönyv felvétel az applikációba
    • Info Board

    


   MUNKAVÁLLALÓK FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI ÉS JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEI

   • Minden Kollégának napi jelentési kötelezettsége van a közvetlen felettese felé
   • Az alkalmazottak teljes körű felelősséget vállalnak a rájuk bízott munkáért, feladatokért, termékekért és értékekért
   • Felelősség nélküli tettek
   • Feladat átvétel esetén az új felelős felülvizsgálja az eddigi ügymenetet
   • Átvétel esetén korrekció, átszervezési javaslat, amennyiben szükséges
   • Store Manager tájékoztatja és oktatja az új kollégákat a céges szabályzatokról, szabályokról, oktatási anyagokról, topic kártyákról, napi működés szabályairól, információs anyagokról, körlevelekről, elfogadott viselkedésről, továbbá minden olyan információról, mely a magas presztízsű kiszolgáláshoz és a gördülékeny céges működéshez elengedhetetlen.
   • Új kolléga magára hagyása

    

   JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

   • Jelentési kötelezettség minden esetben a cég ügyvezető igazgatója felé
    • Ha Katalin nem elérhető akkor témától függően:
     • A  cég másik tulajdonosa
     • Financial Controller
   • Jelentési kötelezettség az alábbi esetekben:
    • Bármely Kolléga, vagy külsős szolgáltató személy bármely üzletünkbe hoz valamit, vagy elvinne
    • Amennyiben bármilyen szolgáltató személy, vagy ellenőr érkezik az üzletbe, miután igazolványával igazolta magát és tudjuk az érkezésének okát
    • Bármely Kolléga a DEPO-ba hoz valamit, vagy onnan elvinne
    • Bármilyen meghibásodás esetén
    • Ha bármilyen a szokásostól eltérő működést, vagy történést észlel az üzletekben
    • Áru érkezésekor Vartek Katalinon kívül a Store Manager / Cashier Kolléga értesíti az Import Manager Kollégát is
    • ESTI JELENTÉS VARTEK KATALIN FELÉ MINDEN IRODAI KOLLÉGÁTÓL ÉS STORE MANAGER és a TEAM MANAGER KOLLÉGÁTÓL
    • Irodai dolgozók esténként e-mailben
    • Store Manager és Team Manager kollégák zárás után az INFO BOARD-on található NAPI REPORT felületen keresztül
   • A cég ügyvezető igazgatójának értesítése nélkül bármilyen csomagot, árut, vagy iratot átvenni bárkitől
   • Értesítés elmulasztása
   • A Senior Store Assistant és Junior Store Assistant Kollégák minden olyan esetben jelentenek a közvetlen felettesük felé (Store Manager és Cashier), amikor bármilyen egyébként nem megszokott dolgot, vagy valamilyen meghibásodást tapasztalnak a napi működésben
   • Szokatlan cselekmény, vagy történés, meghibásodás, figyelmen kívül hagyása
   • Külsős személy raktárakba, vagy irodába engedése esetén őt felügyelet nélkül hagyni.

   TÁRSASÁG ÁLTAL KIADOTT SZABÁLYZATOK, TERMÉKISMERTETŐK, KÖRLEVELEK FOLYAMATOS ISMERETE

   • A cég által kiadott topic kártyák, szabályzatok, információs anyagok ipad-en történő olvasása, ismerete és alkalmazása a professzionális és exkluzív kiszolgálás érdekében
   • Önálló, szabályellenes cselekedetek
   • Szabályzatokban, körlevelekben szereplő szabályok betartása
   • Szabályok nem követése következtében kialakult kellemetlenségek, problémák
   • Minden Kolléga aznap elolvassa a kiadott körleveleket és topic-okat. Amennyiben egy kolléga a körlevél, vagy topic kiadásának napján nem dolgozik, úgy azt másnap elolvassa, aláírja és onnantól kezdve tartalmát betartja
   • Szabályzatok megosztása harmadik féllel, mely szerződésszegésnek minősül
   • Minden Kolléga napi rendszerességgel követi a céges zárt facebook csoport posztjait
   • Minden Kolléga napi rendszerességgel követi a céges Instagram és facebook oldalakat, likeolja a postokat, aki neki tetszőeket megosztja
   • Körlevelek olvasása és elsajátítása a hatékony eladás, forgalomnövekedés,  magasabb bérek, professzionális kiszolgálás és magas fokú presztízs megtartása érdekében
   • Körlevelek figyelmen kívül hagyása, mely hátráltatja a gördülékeny céges működést.


   TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELMI, ILLETVE HIGIÉNIAI ALAPSZABÁLYOK BETARTÁSA

   • Tűz és munkavédelmi, valamint higiéniai előírások betartása
   • Rendelkezések betartásának elmulasztása, mely személyes felelősségre vonást eredményez
   • Részvétel a munkavédelmi oktatáson
   • Rendelkezések betartásának elmulasztása, mely sérülést okozhat
   • Tűzriadó terv tartalmának ismerete és betartása

    

   • Részvétel a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatáson.

    


   ÉLELMISZERTÁROLÁS

   • Hűtőben tárolni az ételeket
   • Romlott ételt a hűtőben tárolni
   • A hűtőbe rakott ételen féltüntetésre kerül a név, berakás dátuma
   • Higiéniai előírások figyelmen kívül hagyása, mely fertőzésekhez, betegségekhez vezethet
   • Szabadnap előtt minden kolléga hazaviszi, vagy kidobja a hűtőből az ételeit
   • Szabadnap esetén étel hűtőben hagyása
   • Szabadnapját töltő kolléga ha ételt hagy a hűtőben azt a tisztaságért felelős kolléga a dobozzal együtt kidobja a romlott ételek által okozott fertőzések, betegségek elkerülése érdekében

    

   • Általános higiéniai szabályok betartása

    

   • Üzletekben kihelyezett tisztítószerek és tisztító eszközök protokoll szerinti használata

    

    

   V.        EXTRA JUTTATÁSOK

   DOLGOZÓI KEDVEZMÉNYES ÁRUELVITEL

   • A céghez való lojalitás és a cégnél eltöltött minimum egy év után kapható, magas fokú teljesítmény esetén, amennyiben a Cég Ügyvezető Igazgatója a kérelmet jóváhagyja!
    Kivétel: Happy Socks zoknik esetében a cégnél eltöltött minimum 3 hónap után kapható.
   • Dolgozói kedvezményes áruelvitel igénylése a 3 hónap (csak Happy Socks zokni) vagy az egy év időtartam lelelte előtt.
   • Ezen áruelvitel céges juttatásnak minősül
   • Pontatlan munkavégzés, megbízhatatlan hozzáállás esetén pénz nélküli áruelvitel igénylése
   • Minden szezonban egy termék vihető el 50%-os kedvezménnyel a váci utcai Sun and Eye üzletből
   • Minden évben max. 25 pár Happy Socks zokni vihető el 50%-os kedvezménnyel a próbaidő lejárta után.
   • Dolgozói kedvezményes áruelvitel előtt a kérelmet rögzíteni a DOLGOZÓI KEDVEZMÉNYES ÁRUELVITEL applikációban, melynek elbírálási eredményéről a cég Ügyvezető Igazgatója e-mailben tájékoztatja
   • Engedély nélküli áru kiadás
   • A dolgozói juttatás a szezon kifutásakor, a termékek leértékelése idején vehető igénybe. 
   • Szezonváltáskor kifejezetten az új szezon termékei közül választani
   • Sun and Eye termék esetén Export- import Manager engedélyezés előtt egyeztet a cég Ügyvezető igazgatójával a termék utánrendelésével kapcsolatosan
   • Store Manager vagy a Cashier Kolléga az áru kiadás előtt engedélyt kér telefonon a termék kiadásáról Vartek Katalintól.
   • Pénznélküli áruelvitel formanyomtatvány kitöltése
   • Elvitt termék kedvezményes ára az elvitelkor fizetendő az elvitel helyszínén
   • Kedvezményes ár átvétele nélkül a termék kiadása

    

   SZÜLETÉSNAP ÜNNEPLÉSE

   • Próbaidő lejárta után a Le Soleil Kft. magas fokú teljesítmény esetén megajándékozza a munkavállalót születésnapján
   • Születésnapi ajándék próbaidő alatt
   • Születésnapi extra pihenőnap
   • Ezen kezdeményezés céges juttatásnak minősül

    


   VI.        SZABADSÁGOLÁS

   Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a szabadságolásra vonatkozó szabályozás minden munkavállalónk saját érdekét és ezzel egy időben az üzletek biztonságos működését szolgálja, ehhez pedig elengedhetetlen a lentebb részletezett szabályok maradéktalan betartása! 

   • Halaszthatatlan pihenőnap (1 nap) jelzése előző hónap 10-ig az üzletekben található szabadság igénylés applikáción keresztül. 

   • Amennyiben valakinek az adott hónapban derül ki, hogy halaszthatatlan pihenőnapra van szüksége, és arra az időre már élő beosztással rendelkezünk, úgy kollégáival egyeztetve kell azt a napot elcserélnie. A csere során figyelemmel kell lenni arra, hogy megbeszéljék, mikor adja vissza neki azt az igényelt napot. Ezt az applikációban nincs lehetőség jelezni, ezért erről „CSERE IGÉNY” tárggyal az info@bizanc.com e-mail címre, Vartek Katalinnak címezve kell e-mailt írni, amiben pontosan jelezni kell, hogy melyik napot és kivel cseréli el a Kolléga és részletezni kell, hogy mi az oka a cserének és melyik napon adja vissza neki a cserélt napot Kollégának. Ebben az esetben figyelemmel kell lenni arra, hogy amelyik kollégával a csere történik, annak a csere ne eredményezzen túl nagy megterhelést a már élő beosztása mellett. 
   • Amennyiben az adott hónapban a halaszthatatlan pihenőnapot igénylő hétre a beosztás még tervezett állapotban van, úgy az igényről az info@bizanc.com e-mail címre, Vartek Katalinnak kell e-mailt írni, amiben pontosan jelezni kell, hogy melyik napra van szüksége és meg is kell indokolni, hogy milyen okból kéri ezt a napot.

   A munkavállaló tudomással bír arról és elfogadja, hogy az ilyen halaszthatatlan pihenőnapra irányuló kérés teljesítése, esetlegesen megterhelőbb munkabeosztást eredményezhet az érintett héten.

   • Szabadság igénylés próbaidő alatt
   • Hosszú nyári szabadságok igénylése április 30-ig az üzletekben található szabadság igénylés applikáción keresztül
   • Szabadság igénylés e-mailben, vagy telefonon
   • Hosszú őszi szabadságok igénylése előző július 31-ig az üzletekben található szabadság igénylés applikáción keresztül
   • Szabadság igénylés a határidők lejárta után
   • Decemberi hónapban szabadság igénylése nem megengedett. A kereskedelmi szférában a nyári hónapok mellett az évvége is főszezonnak számít az ünnepek miatt. Ezekben a hónapokban még erősebben fellendülnek a vásárlások.
   • A hosszú nyári és őszi szabadságokon kívüli szabadság igényeket a kollégák legkésőbb előző hónap 10-ig kötelesek jelezni a munkáltató felé. 
   • A munkavállaló két alkalommal, maximum 7 munkanap szabadságot saját igénye szerint vehet ki.

    

   • Három munkanapon belül szabadság elbírálása

    

   • Jóváhagyott szabadságok a beosztás excel szabadság fülén találhatóak

    

   • Egy időben maximum egy kolléga mehet szabadságra

    

   • Amennyiben a szabadság igénylés nem teljesíthető, úgy az elutasításra kerül

    

   • A szabadság igénylés a beérkezések sorrendjében kerül elbírálásra. Azonos dátum esetén az a kolléga kapja meg, aki előbb jelezte

    

   • A munkavállaló akadályoztatása, ill. betegség esetén köteles a munkaidő megkezdése előtt legalább 16 órával, amennyiben a betegség akkor még nem jelentkezett, akkor a betegség kialakulásának kezdetekor haladéktalanul SMS-ben értesíteni Vartek Katalint és az érintett munkanapon dolgozó Cashier / Store Manager Kollégát

    Továbbá Vartek Katalint e-mailben, vagy SMS-ben értesíteni a várható legkorábbi munkába lépés dátumáról is, hogy a Munkáltató a leghatékonyabban tudja megszervezni a beosztás módosítását. Bármely más akadályoztatás esetén késését, vagy távolmaradását azonnal jelezni Vartek Katalinnak telefonon, ha azon nem tudja elérni, akkor sms-t küldeni, 1 napon túli betegség esetén orvosi igazolást hozni.

   • Minden kollégának kötelessége saját egészségének védelme, megelőzve ezáltal a munkából való kiesés lehetőségét és más kollégák túlterhelését a hiányzó kolléga pótlása miatt.

   • Amennyiben valamely Kolléga a beosztása szerinti munkanapján nem jelenik meg az adott napon munkavégzésre kijelölt helyszínen, úgy a Le Soleil Kft. a pihenőnapjukat töltő kollégák közül kénytelen kiválasztani azt a munkavállalót, aki a hiányzó személyt az adott napon pótolja az üzletek zavartalan és biztonságos működése érdekében.


   VII.        KISZOLGÁLÁS AZ ÜZLETEKBEN

   • Üzlettérben tartózkodás közben mosoly, tisztelettudó kommunikáció a vásárlókkal
   • Vita az üzlettérben
   • Kollégák munkaidejük alatt a Le Soleil Kft.-t képviselik
   • Munkaidő alatt magánszemélyként történő viselkedés
   • Munkaidő alatt a cég szabályzatát, elvárásait és érdekeit szem előtt tartani
   • Dühös hangnem az üzlettérben
   • Érzelmek, magánéleti problémák, gondok kordában tartása
   • Megjegyzés tétel a vásárlóra
   • Udvarias köszönés
    • Fiatal vásárlók esetén
     • Szia / Szép napot
    • Idős vásárlók esetén
     • Jó napot kívánok / Viszontlátásra
   • Jó napot / Viszlát
   • Indító kérdések
    • Járt már nálunk?
    • Honnan hallott rólunk
    • Milyen alkalomra keres?
    • Milyen modelleket preferál?
    • Van-e határozott elképzelése?
    • Kinézett-e valamit Facebook / Instagram / Webshop oldalunkon?
    • Milyen márkákat viselt eddig?
   • Miben segíthetek?
   • Kellemes hangulat, jövőorientált viszony kialakítása
   • Vásárló termékkel, étellel, itallal sétál a kezében
   • Udvarias kiszolgálás
   • Akciók, kedvezmények ajánlása, kapcsolt értékesítés
   • Facebook, Instagram, online shop, többi üzletünk ajánlása
   • Az üzletben mindig van szobahőmérsékletű és hideg víz, melyet a vásárlónak vizes pohárban cseppmentes tálcán, szalvétával szolgálunk fel

   VIII.        SZAVATOSSÁG

   ÁLTALÁNOS SZABÁLY:
   Amennyiben a vásárló ragaszkodik hozzá, minden termékről jegyzőkönyvet kell felvenni és át kell venni 5 munkanapos szemrevételezésre, ha a vásárló hozza magával a vásárlást igazoló bizonylatot, továbbá ha:

   • 10 000 forint alatti szemüveg esetén a terméket a vásárlástól számított fél éven belül hozta vissza
   • 10 000 forint feletti szemüveg esetén ha a terméket a vásárlástól számított egy éven belül hozta vissza
   • Cipők, táskák, kiegészítők, ruházat, kabátok (kivéve szőrméből és bőrből készült kabátok), ha a terméket a vásárlástól számított fél éven belül hozta vissza
   • Szőrméből és bőrből készült kabátok, ha a terméket a vásárlástól számított egy éven belül hozta vissza

   CIPŐK, TÁSKÁK, KIEGÉSZÍTŐK, RUHÁZAT, KABÁTOK (IDE NEM SOROLANDÓ A SZŐRMÉBŐL ÉS BŐRBŐL KÉSZÜLT KABÁTOK, DZSEKIK)

    

    

   • A szavatosság időtartama 2 év, mely a vásárlás napjától számítva, kizárólag a fizetési bizonylat felmutatásával együtt érvényes.
   • Szavatossági igény érvényesítése blokk nélkül, szavatossági idő lejárta után és nem rendeltetés szerű használat esetén
   • A lábbelik és a bőrdíszműtermékek kiegészítőire illetve díszítőire, (pl. láncok, kövek, csatok, stb.) a szavatossági jog nem vonatkozik.
   • A megvásárolt lábbeli nem rendeltetésszerű használata, önkényes, házilagos vagy nem szakszerű átalakítása, javítása a szavatosság megszűntét vonja maga után.
   • Az eladást követő első hat hónapban a forgalmazónak kell bizonyítania, hogy a meghibásodás később, a vásárló valamely hibájából keletkezett.
   • A hetedik hónaptól kezdve a kétéves időtartam végéig, amennyiben az eladó nem ért egyet a vásárló reklamációjával, a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a meghibásodás oka már az eladáskor benne volt a termékben. Ha a bizonyítás sikeres, a vásárló élhet szavatossági jogaival.
   • A vásárló szavatossági jogai közé a javítás, csere, amennyiben előző kettő nem lehetséges, vagy kizárt, akkor árleszállítás és szerződéstől való elállás tartozik.
   • A reklamációról jegyzőkönyvet kell felvenni az üzletekben található ipad-en, a Reklamációs applikáció segítségével. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy vita esetén a vásárló tájékoztatást kapott a szakértő igénybevételével és a vita rendezésével kapcsolatos jogairól. A jegyzőkönyv másolatát a vevő rendelkezésére kell bocsátani. A vásárló a saját kiegészítéseit is megadhatja a jegyzőkönyv kitöltésekor.
   • Reklamációs termék átvétele jegyzőkönyv kitöltése nélkül
   • A reklamációt a meghibásodást követő legrövidebb időn belül kell bejelenteni, ez az időtartam azonban két hónapnál nem lehet hosszabb. Nem számít bele a szavatosság elévülési idejébe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni.
   • A lábbeli jelentős részének kicserélése esetén a kicserélt részre a szavatossági idő újra kezdődik. Amennyiben a termék bármilyen hibája a vásárló előtt a vásárláskor ismert volt, és ez a szavatossági jegyen feltüntetésre került, erre a hibára szavatossági igény nem érvényesíthető. Ezért különösen ajánlott az árucímke és a tájékoztatók beható tanulmányozása.
   • Ha a lábbeli reklamációjakor a Le Soleil Kft. és az eladó között vita alakul ki, mert álláspontjaik nem egyeznek, akkor annak eldöntéséhez a bizonyításra kötelezett félnek az illetékes bírósághoz kell fordulnia. A felek élhetnek az előzetes bizonyítás intézményével vagy igénybe vehetik a fogyasztóvédelmi törvény által létrehozott békéltető testületet.
   • Ha fogyasztó igényének teljesíthetőségéről a reklamáció bejelentésekor nem tud nyilatkozni a Le Soleil Kft., álláspontjáról legkésőbb öt munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
   • Amennyiben vita esetén a bizonyításra kötelezett fél szakértőhöz fordul, a reklamált termék szakértőhöz történő eljuttatása és a szakértői díj megelőlegezése az ő feladata. (0-6 hónapig a bevizsgálást a Le Soleil Kft. fizeti, 7-24 hónapig a vásárló fizeti)

    

   SZŐRMÉBŐL ÉS BŐRBŐL KÉSZÜLT KABÁTOK, DZSEKIK

   • A jótállás értelmében hiba esetén az eladást követő első egy évben a forgalmazónak kell bizonyítania, hogy a meghibásodás később, a vásárló valamely hibájából keletkezett.
   • Mivel a jótállás nem érinti a  vásárló jogszabályból eredő jogait, így az egy éves jótállási időt követően 1 évig kellékszavatossági igényt érvényesíthet, azonban akkor már a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba a termékben a vásárláskor megvolt.
   • Ha a bizonyítás sikeres, a vásárló élhet kellékszavatossági jogaival. A vásárló kellékszavatossági jogai közé a javítás, csere, amennyiben előző kettő nem lehetséges, vagy kizárt, akkor árleszállítás, a kereskedő költségére történő kijavítás tartozik.
   • A jótállási igény a jótállási jeggyel, valamint az eladási bizonylattal együtt érvényesíthető.
   • Szavatossági igény érvényesítése blokk nélkül, szavatossági idő lejárta után és nem rendeltetés szerű használat esetén
   • A jótállás csak a rendeltetésszerű használat mellett előforduló minőségi hibákra vonatkozik
   • A jótállás nem él a következő esetekben: szakadás, elszíneződés, megázás, házi átalakítás, vásárlói tájékoztatóban leírt tisztítási módoktól eltérő tisztítás
   • Jótállási igény érvényesítése mechanikai sérülésekre
   • Nem tartozik jótállás, kellékszavatosság alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, ha a hibát rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.
   • Nem számít bele a jótállási, kellékszavatossági időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.
   • A jótállási, kellékszavatossági idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
   • A reklamációról jegyzőkönyvet kell felvenni az üzletekben található ipad-en, a Reklamációs applikáció segítségével. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy vita esetén a vásárló tájékoztatást kapott a szakértő igénybevételével és a vita rendezésével kapcsolatos jogairól. A jegyzőkönyv másolatát a vevő rendelkezésére kell bocsátani. A vásárló a saját kiegészítéseit is megadhatja a jegyzőkönyv kitöltésekor.
   • Reklamációs termék átvétele jegyzőkönyv kitöltése nélkül

    

   SZAVATOSSÁG JOGOSSÁGA LÁBBELIK TEKINTETÉBEN

   • Megfelelő méretválasztás
   • HA A VÁSÁRLÓ NEM megfelelő méretű terméket választ magának
   • Le Soleil Kft. Által forgalmazott tisztítószerek használata
   • HA A VÁSÁRLÓ NEM a Le Soleil Kft. által forgalmazott tisztító eszközökkel tisztítja az itt vásárolt terméket
   • Termék sámfázása
   • HA A VÁSÁRLÓ NEM sámfázza a terméket
   • Csak és kizárólag vízálló termékek viselése esőben
   • HA A VÁSÁRLÓ esőben, hóban, latyakban hordja a nem vízálló termékeket
   • A cipőt mindig sámfázva, vagy kitömve tárolni a dobozában
   • HA A TERMÉK durva, vagy éles tárgyakkal érintkezik
   • A terméket csak arra alkalmas tisztító eszközzel tisztítani
   • HA A TERMÉKET tisztításra nem alkalmas termékkel tisztítja
   • A terméket csak arra alkalmas tisztítószerrel tisztítani
   • HA A TERMÉKET nem megfelelő tisztítószerrel tisztítja
   • Az Icons by Bizanc termékei alkalmi viseletre megfelelőek
   • HA A TERMÉKBEN sportol
   • Körültekintő, gyengéd tisztítás a megfelelő tisztító eszközzel és tisztító szerrel
   • HA A TERMÉKET mosógépben mossa
   • HA A LÁBBELIBEN autót vezet (kivéve autós mokaszin)
   • Járóflekk folyamatos cseréje
   • HA MAGASSARKÚ cipő esetén nem cseréli a járóflekket és ebből további meghibásodások keletkeznek
   • Megfelelő járás sajátosságok
   • HA A VÁSÁRLÓNAK nem megfelelő a járása
   • -          A terméket csak arra alkalmas tisztítószerrel tisztítani
   • HA A TERMÉKET lúgos kémhatás, mondjuk szappan, krémszappan, zsíroldó szer éri
   • Nedves lábbelit újságpapírral kitömve, szobahőmérsékleten kell szárítani 1-2 napig.
   • HA A NEDVES LÁBBELIT radiátoron szárítja (a bőr kiszárad, a ragasztás elenged és szétrepedezik)
   • Javítás cask a Le Soleil Kft., vagy a gyártó által.
   • HA A TERMÉKEN bármely nem a Le Soleil Kft. által végzett javítást, alkatrészpótlást eszközöl a vásárló


   FENT EMLÍTETT INFORMÁCIÓK TUDATÁBAN KELL IRÁNYÍTOTT KÉRDÉSEKET FELTENNI A VÁSÁRLÓNAK, HOGY HOGYAN HASZNÁLJA A TERMÉKET.

   • Hogyan tárolja a terméket?
    • HA NEM SÁMFÁZZA, VAGY NEM TÖMI KI A TERMÉKET PAPÍRRAL, AKKOR NEM VONATKOZIK RÁ SZAVATOSSÁG
   • Szokta tisztítani a cipőt?
    • HA NEM TISZTÍTJA, VAGY NEM AZ ÁLTALUNK FORGALMAZOTT TERMÉKET HASZNÁLJA, AKKOR NEM VONATKOZIK RÁ SZAVATOSSÁG
   • Mivel tisztítja a terméket?
    • HA NEM HASZNÁL, VAGY NEM AZ ÁLTALUNK FORGALMAZOTT TERMÉKET HASZNÁLJA, AKKOR NEM VONATKOZIK RÁ SZAVATOSSÁG
    • HA MOSÓGÉPPEL, VAGY NEM MEGFELELŐ KEFÉVEL, AKKOR NEM VONATKOZIK RÁ SZAVATOSSÁG
   • Hogyan szokta felvenni a cipőt?
    • HA NEM KIFŰZÖTT ÁLLAPOTBAN, ÉS NEM CIPŐKANÁLLAL AKKOR NEM VONATKOZIK RÁ SZAVATOSSÁG
   • Zoknit hord a cipőhoz?
    • HA ZÁRT, BŐR BELSEJŰ CIPŐHÖZ NEM VISEL ZOKNIT, AKKOR NEM VONATKOZIK RÁ SZAVATOSSÁG

   FENT EMLÍTETT KÉRDÉSEKRE NEM KELL VÁLASZT ADNI, A VÁSÁRLÓNAK NEM KELL ELMONDANI, HOGY HA NEM MEGFELELŐ VÁLASZT AD, AKKOR NEM VONATKOZIK RÁ JÓTÁLLÁS, HISZEN EZEK AZ INFOK LE VANNAK ÍRVA A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN. TEHÁT A VÁSÁRLÓ VÁLASZAIT KONSTATÁLNI KELL ÉS MEGJEGYZÉSKÉNT FEL KELL VEZETNI A JEGYZŐKÖNYV APPLIKÁCIÓBA.

   NAPSZEMÜVEGEK, SZEMÜVEGEK (10 000 FT ALATTI TERMÉK ESETÉN)

   • Cégünk a 10.000,-Ft eladási áron aluli termékekre kellékszavatosságot biztosít, mely jogszabályban előírt kötelezettség.
   • Szavatossági igény érvényesítése blokk nélkül, szavatossági idő lejárta után és nem rendeltetés szerű használat esetén
   • A kellékszavatosság időtartama 2 év, mely a vásárlás napjától számítva, kizárólag a fizetési bizonylat felmutatásával együtt érvényes.
   • A kellékszavatossági igényét csak a vásárlás helyszínén tudja érvényesíteni a vásárló.
   • Szavatossági igény érvényesítése a vásárlás helyétől eltérő üzletünkben
   • A kétéves kellékszavatossági időtartam két részre tagolódik.
   • Hiba esetén az eladást követő első hat hónapban a forgalmazónak kell bizonyítania, hogy a meghibásodás később, a vásárló valamely hibájából keletkezett.
   • A hetedik hónaptól kezdve a kétéves időtartam végéig, amennyiben az eladó nem ért egyet a vásárló reklamációjával, a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a meghibásodás oka már az eladáskor benne volt a termékben.
   • A reklamációról jegyzőkönyvet kell felvenni az üzletekben található ipad-en, a Reklamációs applikáció segítségével. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy vita esetén a vásárló tájékoztatást kapott a szakértő igénybevételével és a vita rendezésével kapcsolatos jogairól. A jegyzőkönyv másolatát a vevő rendelkezésére kell bocsátani. A vásárló a saját kiegészítéseit is megadhatja a jegyzőkönyv kitöltésekor.
   • Reklamációs termék átvétele jegyzőkönyv kitöltése nélkül
   • A vásárló kellékszavatossági jogai közé a javítás, csere, amennyiben előző kettő nem lehetséges, vagy kizárt, akkor a kereskedő költségére történő kijavítás tartozik.
   • A kellékszavatosság csak a rendeltetésszerű használat mellett előforduló minőségi hibákra vonatkozik
   • Mechanikai sérülésekre semmilyen körülmények között nem érvényesíthető kellékszavatossági igény!

   NAPSZEMÜVEGEK, SZEMÜVEGEK (10 000 FT, VAGY AFELETTI TERMÉK ESETÉN)

   • Cégünk a 10.000,-Ft eladási áron felüli termékeire 1 éves jótállást biztosít.
   • Szavatossági igény érvényesítése blokk nélkül, szavatossági idő lejárta után és nem rendeltetés szerű használat esetén
   • A jótállás értelmében hiba esetén az eladást követő első egy évben a forgalmazónak kell bizonyítania, hogy a meghibásodás később, a vásárló valamely hibájából keletkezett.
   • Mivel a jótállás nem érinti a  vásárló jogszabályból eredő jogait, így az egy éves jótállási időt követően 1 évig kellékszavatossági igényt érvényesíthet, azonban akkor már a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba a termékben a vásárláskor megvolt.
   • A jótállási igényét csak a vásárlás helyszínén tudja érvényesíteni a vásárló.
   • Szavatossági igény érvényesítése a vásárlás helyétől eltérő üzletünkben
   • A vásárló kellékszavatossági jogai közé a javítás, csere, amennyiben előző kettő nem lehetséges, vagy kizárt, akkor a kereskedő költségére történő kijavítás tartozik.
   • A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
   • A jótállás csak a rendeltetésszerű használat mellett előforduló minőségi hibákra vonatkozik
   • A reklamációról jegyzőkönyvet kell felvenni az üzletekben található ipad-en, a Reklamációs applikáció segítségével. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy vita esetén a vásárló tájékoztatást kapott a szakértő igénybevételével és a vita rendezésével kapcsolatos jogairól. A jegyzőkönyv másolatát a vevő rendelkezésére kell bocsátani. A vásárló a saját kiegészítéseit is megadhatja a jegyzőkönyv kitöltésekor.
   • Reklamációs termék átvétele jegyzőkönyv kitöltése nélkül
   • Mechanikai sérülésekre semmilyen körülmények között nem érvényesíthető jótállási igény!


   SZAVATOSSÁG JOGOSSÁGA SZEMÜVEGEK, NAPSZEMÜVEGEK TEKINTETÉBEN

   • Le Soleil Kft. Által forgalmazott tisztítószerek használata
   • HA A VÁSÁRLÓ NEM a Le Soleil Kft. által forgalmazott tisztító eszközökkel tisztítja az itt vásárolt terméket
   • Szemüveg tokban, vagy szemüvegzsákban tartása
   • HA A VÁSÁRLÓ NEM tartja szemüvegtokban a terméket
   • Termék óvása extrém hideg, vagy extrém meleg hőmérséklettől
   • HA A VÁSÁRLÓ 60°C feletti hőhatásnak teszi ki a szemüveget, például autóban hagyja tűző napsütésben
   • A terméket mindig nedves, puha törlőkendővel törölni
   • HA A TERMÉK durva, vagy éles tárgyakkal érintkezik
   • A terméket csak arra alkalmas tisztító eszközzel tisztítani
   • HA A TERMÉKET szemüveg tisztításra nem alkalmas termékkel tisztítja
   • A terméket csak arra alkalmas tisztítószerrel tisztítani
   • HA A TERMÉKET papír vagy száraz törlőruhával tisztítja, ezáltal a rárakódott mikroszkopikus porszemek bedörzsölésével a felület megsérül
   • A terméket mindig lencsével felfelé szabad csak tárolni.
   • HA A TERMÉKET lencsével lefelé tárolja
   • Körültekintő, gyengéd tisztítás a megfelelő tisztító eszközzel és tisztító szerrel
   • HA A TERMÉKET lúgos kémhatás, mondjuk szappan, krémszappan, zsíroldó szer, vagy termál víz, sós víz éri
   • HA A TERMÉKEN bármely nem a Le Soleil Kft. által végzett javítást, alkatrészpótlást eszközöl a vásárló


   FENT EMLÍTETT INFORMÁCIÓK TUDATÁBAN KELL IRÁNYÍTOTT KÉRDÉSEKET FELTENNI A VÁSÁRLÓNAK, HOGY HOGYAN HASZNÁLJA A TERMÉKET.

   • Hol tárolja a terméket?
    • HA NEM SZEMÜVEG TOKBAN, AKKOR NEM VONATKOZIK RÁ JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG
   • Szokta tisztítani a terméket?
    • HA NEM TISZTÍTJA, VAGY NEM AZ ÁLTALUNK FORGALMAZOTT TERMÉKET HASZNÁLJA, AKKOR NEM VONATKOZIK RÁ JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG
   • Mivel tisztítja a terméket?
    • HA NEM HASZNÁL, VAGY NEM AZ ÁLTALUNK FORGALMAZOTT TERMÉKET HASZNÁLJA, AKKOR NEM VONATKOZIK RÁ JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG
    • HA SZÁRAZ RONGGYAL, VAGY PAPÍRRAL, AKKOR NEM VONATKOZIK RÁ JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG
   • Hogyan veszi fel, veszi le a terméket?
    • HA EZT NEM KÉT KÉZZEL TESZI, HANEM CSAK EGY KÉZZEL, AKKOR NEM VONATKOZIK RÁ JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

    

   FENT EMLÍTETT KÉRDÉSEKRE NEM KELL VÁLASZT ADNI, A VÁSÁRLÓNAK NEM KELL ELMONDANI, HOGY HA NEM MEGFELELŐ VÁLASZT AD, AKKOR NEM VONATKOZIK RÁ JÓTÁLLÁS, HISZEN EZEK AZ INFOK LE VANNAK ÍRVA A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN. TEHÁT A VÁSÁRLÓ VÁLASZAIT KONSTATÁLNI KELL ÉS MEGJEGYZÉSKÉNT FEL KELL VEZETNI A JEGYZŐKÖNYV APPLIKÁCIÓBA.

   Jelen CÉGISMERTETŐ visszavonásig érvényes. 

   Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


   Share this post