51. DARABÁRU TÁBLÁZAT TÖLTÉSE

Kedves Munkatársak!

A darabáru táblázat töltése az alábbiak szerint kötelező:

SUN AND EYE ÜZLET

 • a Cashier / Store Manager reggel kiadja a darabáru számoláshoz szükséges formanyomtatványt az adott napi raktáros Kollégának
 • a Cashier / Store Manager kitölti a program szerinti nyitó készletet a táblázatban
 • a napi raktáros Kollégától megkapott papír alapján beírja a mennyiségeket az üzlet és a raktár nyitó rubrikába
 • a reggeli nyitót ellenőrzi az előző napi záróval (eltérés az előző naptól rubrika)
 • a reggeli nyitót ellenőrzi a reggeli program szerinti készlettel (eltérés a programtól rubrika) 

Eltérés esetén a napi raktárossal újra számoltatja a mennyiségeket, amennyiben ezt követően sem oldódik meg az eltérés, úgy azt haladéktalanul jelzi Vartek Katalin, majd a Trade munkatárs felé, ezt követően a Vartek Katalin utasítása szerint jár el.

 • a Cashier / Store Manager Kolléga este kiadja  a darabáru számoláshoz szükséges formanyomtatványt az adott napi raktáros Kollégának
 • a Cashier / Store Manager Kolléga a program szerinti eladásokat felvezeti a táblázatba
 • a napi raktáros Kollégától megkapott papír alapján beírja a mennyiségeket az üzlet és a raktár záró rubrikába
 • az esti zárót ellenőrzi a program szerinti készlettel (eltérés a programtól rubrika)
 • az esti zárót ellenőrzi a reggeli totál nyitó készlettel (eltérés a totál nyitótól rubrika) 

Eltérés esetén a napi raktárossal újra számoltatja a mennyiségeket, amennyiben ezt követően sem oldódik meg az eltérés, úgy azt haladéktalanul jelzi Vartek Katalin, majd a Trade munkatárs felé, ezt követően a Vartek Katalin utasítása szerint jár el.

Amennyiben az eltérésre megoldás nem születik az adott műszakban, úgy erről köteles az adott napi pénztáros üzenőben tájékoztatni mind a következő műszakot, mind pedig az irodai munkatársat!

A könnyebb számolhatóság érdekében a raktárban lévő zsákokat 10-esével össze kell gumizni. A fennmaradó zsákokat – ami már nem éri el a 10 db-ot – tilos összegumizni. Értelem szerűen, ha egy 10-es, összegumizott csomagot meg kell bontanotok, akkor a gumit is le kell szedni róla.

A próbanapos munkaruhákat minden üzletben mindig az erre kijelölt helyen kell tárolni, tiszta állapotban, vállfán és a vállfára ráakasztott „Próbanapos” jelöléssel.

 • VÁCI SAE – hosszú raktár

Továbbá szeretnénk felhívni Mindenki figyelmét, hogy az üzlettérben, valamint a raktárban lévő darabáruk számolása minden este, műszak záráskor és minden reggel, műszak nyitáskor kötelező!

A valós, számolt darabszámot a db áru táblázatba beírni kötelező! A táblázatot tilos az előző műszakra hagyatkozva kitölteni. Ez azért fontos, mert Mindenki a saját műszakjában lévő darabszámokért felelős, így ezen dolgok betartása Mindenkinek érdeke.

Jelen körlevél visszavonásig érvényes.

Jelen körlevél egyes rendelkezéseinek változása esetén új körlevél kerül kiadásra. Az új, ebben a témában kiadott körlevélben nem szabályozott esetekben az eredeti körlevélben leírtak az érvényesek és irányadóak.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post