60. NAPTÁR VEZETÉSE

Kedves Munkatársak!

Üzleteinkben és a DEPÓ-ban is kötelező a naptár vezetése!

A Naptárakat az üzleti szerveren minden üzlet és a DEPÓ is a saját nevén vezetett mappában találja meg.
A NAPTÁR töltésére vonatkozó legfontosabb szabályok:

  • mindenki előző hónap utolsó csütörtökjén köteles kitölteni a következő hónap feladatait
  • a lista fül használata kötelező - ezen a fülön találhatóak azok a feladatok, amiket napi, heti, kétheti és havi rendszerességgel kötelesek vagytok elvégezni
  • a naptárban minden egyes napon szerepeltetni kell egy mindenki érintő körlevelet, topic kártyát, valamint egy pénztárosi körlevelet, amiknek az ismétlése elengedhetetlen
  • az előre bevezetett feladatok fekete színnel kerülnek rögzítésre
  • az elvégzett feladatokat zöld színűre kell váltani
  • az el nem végzett feladatokat piros színűre kell váltani
  • amennyiben egy nap ad hoc jellegű feladat elvégzése is szükségessé vált, tehát ami nem szerepel a lista fülön, akkor azt is fel kell vezetni és elvégzését vagy el nem végzését követően a fenti színekkel kell jelölni.

A NAPI TEENDŐK excel a kiegészítése a NAPTÁR excelnek. Azokat a feladatokat, amelyeket nem sikerült elvégezni egy adott napon, azokat a NAPI TEENDŐK excelbe fel kell vezetni az el nem végzett feladatok rubrikába, majd a következő műszak, amikor sikerült megcsinálnia, fel kell, hogy vezesse az adott naphoz az elvégzés dátumát.

Ezzel tudjátok magatokat kontrollálni és nem megfeledkezni sem az állandó, sem pedig az ad hoc jellegű feladatokról.

Jelen körlevél visszavonásig érvényes.

Jelen körlevél egyes rendelkezéseinek változása esetén új körlevél kerül kiadásra. Az új, ebben a témában kiadott körlevélben nem szabályozott esetekben az eredeti körlevélben leírtak az érvényesek és irányadóak.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post